Connection Failure http://platforma.org/adgjlzcbm/public/aktualnosc/43316/wojciech-saluga-p-o-przewodniczacego-regionu-slaskiego