Connection Failure http://platforma.org/adgjlzcbm/public/aktualnosc/52026/rada-regionu-wylonila-przedstawicieli-do-wladz-krajowych-po