Connection Failure http://platforma.org/adgjlzcbm/public/aktualnosc/52023/pierwsze-posiedzene-rady-regionu