Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Polityka prywatności

a a

Polityka prywatności

 

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne lub im podobne technologie (włączając w to dane z protokołów TCP/IP, TLS, HTTP), w następujących celach:

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, ABTShield, facebook oraz salesmanago.pl;

- aby chronić stronę przed atakami, oraz zwiększyć jej wydajność  nasz DNS jest kierowany przez CloudFlare. Wszelkie dane są anonimizowane;
- popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, vimeo.com, instagram.com.
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej.

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

Informacje mogące stanowić dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, ewentualne zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12a, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 131, www.platforma.org

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: rodo@platforma.org
  2. W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych podstawą ich przetwarzania do celów wysyłki Newslettera jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres e-mail Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.  (Szczegółowa informacje o plikach cookies zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności).
  3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, realizacja celów statutowych partii politycznej, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi.
  4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora - w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe.
  5. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów związanych z wysyłką Newslettera lub możliwością nawiązania kontaktu.
  7. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
  8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.