Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Historia

To już 19 lat. Kalendarium Platformy Obywatelskiej RP

24 stycznia 2001 roku w hali "Olivia" spotyka się 4 tys. sympatyków PO. Jej liderzy podpisali deklarację przystąpienia do Platformy Obywatelskiej. "Pewna wielka i mądra gazeta napisała kilka dni temu, że jest trzech tenorów na platformie, a orkiestry nie widać. Droga gazeto! To jest największa orkiestra dzisiaj na Pomorzu" - mówił do zebranych Donald Tusk.

 • 2001
  • 19 stycznia Maciej Płażyński z AWS, Andrzej Olechowski i Donald Tusk z Unii Wolności zapowiadają powstanie Platformy Obywatelskiej. Inicjatorów nowego ugrupowania zaczęto określać mianem „Trzech tenorów". „By odsłonić talenty, które tkwią w każdym z nas konieczny jest przede wszystkim, wysiłek na rzecz rozwoju edukacji. By odkryć możliwości naszej gospodarki, potrzebne jest m.in.: zniesienie przepisów utrudniających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzenie podatku liniowego, zmiana kodeksu pracy, ułatwiająca zatrudnianie pracowników – deklarują liderzy PO Z kolei, by uwolnić "stłumiony przez partyjniactwo, korupcję i niekompetencję" potencjał demokracji i państwa, liderzy PO proponują m.in. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; likwidacja listy krajowej w wyborach parlamentarnych, a w przyszłości - wybory według ordynacji większościowej; ograniczenie partyjnej nomenklatury do poziomu wiceministrów i wojewodów; zmniejszenie liczby radnych; nabór pracowników administracji na drodze konkursów. Jako priorytety wymieniają rozwój edukacji, zmniejszenie bezrobocia, wzrost szans edukacyjnych, ułatwienia działalności małego i dużego biznesu, spadek bezrobocia. „Polityka to nie konkurs piękności i z całą pewnością nie będzie się liczyła jędrność pośladków, chociaż pierwszy odruch jest taki, że ci trzej panowie - Płażyński, Olechowski i Tusk - budzą sympatię." - skomentował powstanie PO wiceszef Unii Wolności Władysław Frasyniuk,

  • 24 stycznia w hali "Olivia" spotykają się 4 tys. sympatyków PO. Jej liderzy podpisali deklarację przystąpienia do Platformy Obywatelskiej."Pewna wielka i mądra gazeta napisała kilka dni temu, że jest trzech tenorów na platformie, a orkiestry nie widać. Droga gazeto! To jest największa orkiestra dzisiaj na Pomorzu" – mówił do zebranych Donald Tusk. „Powstaje siła, której nikt w Polsce nie może lekceważyć". – skomentował spotkanie w hali „Olivia" prezydent Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla TVP.

  • 2 lutego prof. Edmund Wnuk-Lipiński mówi o PO: "Platforma, przynajmniej w pierwszej fazie swojego istnienia, zajęła wysokie miejsce w układzie partyjnym. Głównie kosztem UW. Można się spodziewać, że przynajmniej przez najbliższe tygodnie PO będzie takim punktem grawitacyjnym dla wszystkich, którzy są niezadowoleni z obecnego układu wyborczego. Nową strukturę popierają na ogół ludzie, którzy są zmienni w swoich nastrojach 

  • 9 lutego „Trybyna" – dziennik postkomunistyczny pisze w komentarzu redakcyjnym o poparciu dla PO: „Rzecz zostanie zweryfikowana przez najbliższy czas, gdy zniknie walor świeżości, a myślenie życzeniowe zastąpi myślenie trzeźwe. Wówczas okaże się, że główni aktorzy tkwią w starych dekoracjach, a na dodatek grają w tej samej, lekko podretuszowanej sztuce, której cwany dyrektor zmienił tytuł, żeby raz jeszcze wydoić widza."

  • 18 lutego liderzy PO zapowiadają, że listy wyborcze Platformy Obywatelskiej będą kształtowane w prawyborach. Zapewnili, że do wyborów nie utworzą partii; opowiedzieli się też przeciwko finansowaniu partii z budżetu. "Chcemy, by listy były kształtowane przez konwencje wyborcze składające się z tysiąca elektorów w okręgach wyborczych" - mówił Maciej Płażyński na spotkaniu liderów Platformy z jej okręgowymi pełnomocnikami. W każdym z 41 okręgów, osoby, które podpisały deklarację poparcia dla Platformy, wybiorą po tysiąc elektorów. Z kolei elektorzy na konwencjach wyborczych, głosując wyłonią spośród siebie kandydatów na parlamentarzystów. Liderzy Platformy zatwierdzą ostateczne listy w każdym z okręgów.

  • 22 marca Liderzy Platformy Obywatelskiej podpisali deklarację współpracy z SKL. Donald Tusk zaznaczył, że "Platforma Obywatelska nie podpisuje żadnych umów koalicyjnych, ani sojuszy wyborczych z żadną partią polityczną.

  • 8 maja Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski został koordynatorem programowym Platformy Obywatelskiej do spraw międzynarodowych i integracji europejskiej oraz pełnomocnikiem ds. kontaktów zagranicznych. Andrzej Olechowski powiedział, że "nie wyobraża sobie", aby Platforma Obywatelska mogła "mieć lepszego człowieka" od spraw zagranicznych. Jacek Saryusz-Wolski poinformował, że program Platformy w dziedzinie polityki zagranicznej, który zostanie zaprezentowany na przełomie maja i czerwca tego roku, będzie koncentrował się wokół czterech głównych wątków: członkostwa Polski w UE, miejsca Polski w NATO, silnej i skutecznej polityce wschodniej opartej na zasadzie "przyjaznego pragmatyzmu" i dobrych stosunkach ze wszystkimi krajami świata.

  • 13 maja Zjazd Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w pełni poparł działania Platformy Obywatelskiej i wezwał wszystkie organizacje młodzieżowe "odwołujące się do idei wolnościowych" do przyłączenia się do tej inicjatywy. Zjazd Stowarzyszenia przyjął uchwałę w tej sprawie. "Jak dowodzą wyniki badań opinii społecznej, jak również pozytywne reakcje ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień, to Platforma Obywatelska stała się jedyną formacją zdolną przeciwstawić się dominacji SLD". Szef Młodych Demokratów Sławomir Nowak zapowiadał, że Stowarzyszenie chce podkreślić swój "istotny wkład programowy w Platformę". "Nie da się stworzyć nowej jakości w polityce bez nowych i młodych ludzi. Trzeba Polakom rozwiązać ręce, a oni sami sobie dadzą radę " – mówił Sławomir Nowak.

  • 21 maja w Krakowie liderzy PO prezentują program gospodarczy. "Droga do osiągnięcia założonych przez Platformę celów będzie trudna i pełna protestów, głównie ze strony związków zawodowych i różnych ugrupowań politycznych" - powiedział Andrzej Olechowski podczas prezentacji założeń programu "Gospodarka, która tworzy pracę". Platforma proponuje przede wszystkim pobudzenie przedsiębiorczości Polaków, co ma doprowadzić do wzrostu liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Pobudzenie przedsiębiorczości - zdaniem polityków Platformy -może nastąpić poprzez uwolnienie jej od dyktatu biurokracji przez m.in. zmniejszenie liczby koncesji i zezwoleń; wprowadzenie systemu "Jedno okienko", pozwalającego na ograniczenie formalności związanych z podjęciem działalności gospodarczej do jednej wizyty w urzędzie; prywatyzację niektórych usług świadczonych przez sektor publiczny; wymuszenie terminowości decyzji administracyjnych oraz zdjęcie z pracodawców obowiązków, które powinna wypełniać administracja.

  • 25 lipca Platforma Obywatelska apeluje do ministra zdrowia o refundację leczenia niepłodności, w tym.in.in. metody in vitro.

  • 27 lipca Platforma Obywatelska prezentuje swoje hasło wyborcze na ostatnie tygodnie kampanii wyborczej do parlamentu. Brzmi ono: "Szansa dla Polski". Piosenka wyborcza Platformy jest zatytułowana "Dotknąć nieba". Autorem słów jest Andrzej Mogielnicki, wykonawcami są Piotr Cugowski - syn Krzysztofa Cugowskiego, lidera Budki Suflera oraz Alicja Bachleda-Curuś.

  • 23 września w wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska uzyskuje 12,6 procent głosów. Ma w Sejmie 65 mandatów i staje się największym ugrupowaniem opozycyjnym wobec koalicji SLD-UP. Jan Maria Rokita, jeden z liderów PO mówi, że powstanie PO to "zrządzenie opatrzności". Według posła, gdyby tak się nie stało, lewica niemal w stu procentach dominowałaby w polskiej polityce. "Bogu dzięki, że powstała Platforma Obywatelska i w związku z tym w nowym Sejmie nie tylko Liga Polskich Rodzin, nie tylko Samoobrona będą opozycją, ale jest też rozsądna opozycja, czyli PO" - powiedział Rokita.

  • 28 listopada PO składa w Sejmie wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu lidera Samoobrony Andrzeja Leppera. "Sposób uprawiania polityki przez Andrzeja Leppera jest sprzeczny z obrazem jaki chcielibyśmy mieć w Polsce" – stwierdzają liderzy PO.

  • 8 listopada Statut partii Platforma Obywatelska zakłada, że władzami krajowymi są: klub parlamentarny PO, prezydium klubu, przewodniczący Platformy, krajowa konwencja PO oraz komisja rewizyjna. Klub wybrał na szefa PO Macieja Płażyńskiego, wiceszefami zostali: Donald Tusk, Paweł Piskorski i Jan Maria Rokita (SKL). Sekretarzem jest Grzegorz Schetyna. Do prezydium klubu wchodzą też Zyta Gilowska i Bronisław Komorowski (SKL).

  • 18 grudnia Platforma Obywatelska składa w Sejmie projekt zmian w ordynacji samorządowej i w ustawie o samorządzie gminnym. Projekt zakłada bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radykalne ograniczenie liczby radnych. "Chcemy zmienić ustrój państwa na bardziej czytelny" - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej lider PO Maciej Płażyński. Podkreślił, że bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta bardziej angażują obywateli. Z kolei Andrzej Olechowski mówił, że celem działania Platformy jest przybliżenie państwa do obywateli. "Państwo uciekło nam dość daleko i dlatego proponujemy takie zmiany w samorządzie" - dodał.

 • 2002
  • 5 marca sąd rejestruje partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 24 maja Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość uzgodniły wspólny start w wyborach samorządowych. Wystawią wspólne listy kandydatów do sejmików wojewódzkich. "W tych wyborach samorządowych trzeba połączyć siły ugrupowań, które mają dużo podobieństwa" - powiedział szef Platformy Maciej Płażyński. Dodał, że obie partie chcą wzmocnić swoje szanse wyborcze i zagwarantować wybór właściwych ludzi. Zgodnie z porozumieniem, PO i PiS wystawią wspólne listy kandydatów do sejmików wojewódzkich oraz nie będą zawierać po wyborach koalicji politycznych z SLD.

  • 27 października po raz pierwszy Polacy głosowali na swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach bezpośrednich. Było to możliwe dzięki ustawie, którą Sejm przyjął na wniosek Platformy w maju tego roku. Był to finał prawdziwej batalii rozpoczętej przez Donalda Tuska dwa lata wcześniej w Senacie. Zgodnie z projektem wówczas zgłoszonym ograniczono także liczbę radnych o jedną trzecią. Opór większości partii udało się pokonać dzięki presji opinii publicznej oraz akcjom Środowisk samorządowych związanych z Platformą. Liderami projektu w Sejmie byli Waldy Dzikowski i Bogdan Zdrojewski. PO zawarła porozumienie wyborcze z PiS. POPiS uzyskał 16 proc. głosów wyborców, tyle samo, co Samoobrona.

  • 19 grudnia Maciej Płażyński oświadcza, że Platforma Obywatelska chce wspierać demokratyzację Białorusi, m.in. poprzez nawiązanie współpracy i pomoc opozycyjnej w tym kraju Partii Obywatelskiej. Płażyński spotkał się z szefem białoruskiej Partii Obywatelskiej, Anatolijem Lebiedką. "To, że integrujemy się z UE, to nie powód, byśmy nie interesowali się tym, co dzieje się po wschodniej stronie granicy - powiedział Płażyński. - Polsce zależy na tym, by Białoruś była suwerennym państwem, możliwie silnym, przestrzegającym reguł demokratycznych i praw człowieka. Takie jest też nasze spojrzenie".

 • 2003
  • 9 stycznia Platforma Obywatelska apeluje, by minister zdrowia Mariusz Łapiński w ciągu 30 dni przedstawił realny program naprawy ochrony zdrowia. Partia obarcza go odpowiedzialnością za obecny chaos w służbie zdrowia. "Apelujemy o 30 dni, w ciągu których pan minister Łapiński przekaże parlamentarzystom i pacjentom swoją realną wizję poprawy sytuacji w ochronie zdrowia" - powiedziała na konferencji prasowej w czwartek Ewa Kopacz z Platformy. Platforma podkreśla, że w służbie zdrowia panuje coraz większy chaos, rozprzestrzenia się protest pracowników, niektóre kasy wskutek - jak powiedziała Elżbieta Radziszewska - ręcznego sterowania finansami utraciły płynność finansową.

  • 20 stycznia Platforma Obywatelska zgłasza poprawkę do projektu ustawy o referendach ogólnokrajowych. „Uważamy, że Referendum w sprawie wejścia Polski do UE powinno być dwudniowe" zapowiedział poseł Platformy Bogdan Klich. Klich dodał, że dwudniowe referendum pozwoli zagłosować tym, którzy traktują niedzielę jako dzień wypoczynkowy i wyjeżdżają poza miasto, a także tym, którzy w niedzielę pracują. "Oni będą mogli zagłosować w sobotę. Dwudniowe referendum da też szansę zagłosować tym, którzy traktują niedzielę jako dzień wyłącznie święty i uważają, że nie należy łączyć świętości tego dnia z obowiązkami obywatelskimi - politycznymi" - uważa Klich. Podkreślił, że zdaniem Platformy, "należy myśleć perspektywicznie i nie bać się odważnych decyzji, które - może w tej chwili - nie bardzo mieszczą się w wyobraźni".

  • 12 lutego CBOS podaje, że Platforma Obywatelska ma 10 proc. poparcia. (SLD 28 proc, Samoobrona – 16, LPR i PiS – po 12 proc.).

  • 12 kwietnia Rozpoczęła się kampania „Tak. Dla Polski", którą Platforma zorganizowała dla zmobilizowania Polaków do uczestnictwa w referendum europejskim. Dziesiątki tysięcy Polaków wzięło udział w manifestacjach zorganizowanych w największych miastach Polski, a w Sejmie Donald Tusk przekonywał posłów do dwudniowego referendum.

  • 30 maja z PO odchodzi jeden z jej współtwórców, Maciej Płażyński.

  • 1 czerwca Donald Tusk zostaje wybrany na przewodniczącego partii podczas Konwencji Krajowej PO. Platforma Obywatelska przyjęła także zmiany w statucie partii. Najważniejsze z nich, to rozdzielenie funkcji przewodniczącego partii i szefa klubu. Nowy statut PO przewiduje również utworzenie Rady Krajowej oraz Rady Programowej. Donald Tusk mówi w jednym z wywiadów: „Dla milionów Polaków Platforma Obywatelska jest ciągle wielką nadzieją. Pójdę do politycznego piekła, jeśli to zmarnuję."

  • 27 czerwca po raz pierwszy obraduje Rada Krajowa PO. Wiceprzewodniczącą partii zostaje Zyta Gilowska, Andrzej Olechowski - szefem Rady Programowej partii, Paweł Piskorski - sekretarzem generalnym.

  • 17 września CBOS podaje, że PO zrównała się w sondażach z SLD i ma 21 procent poparcia.

  • 15 października PO została w przyjęta na członka stowarzyszonego Europejskiej Partii Ludowej, zrzeszającej partie chadeckie i konserwatywne Unii Europejskiej.

  • 18 listopada CBOS informuje, że PO jest na czele sondażu wyborczego z 22 proc. poparciem (SLD ma 20 proc., PiS i Samoobrona po 14 proc.).

 • 2004
  • 2 maja w auli Politechniki Warszawskiej Platforma rozpoczęła kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Donald Tusk przekonywał, że „zjednoczona Europa ma tylko sens, kiedy jest wielkim projektem pokoju - zaznaczył. - Dzisiaj spełniło się marzenie o prawdziwym pokoju w Europie". Podkreślił, że Polacy są silni wartościami, takimi jak umiłowanie wolności, solidarności i godności człowieka. "My do Europy nie idziemy brać" - oświadczył. - Wiemy, że potrzebujemy pomocy, ale też wiemy, ile możemy dać Europie. Silna Polska w Europie, to silna Europa!".

  • 13 czerwca PO wygrywa pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, na kandydatów Platformy głosuje ponad 24 proc. wyborców. Donald Tusk komentuje, że wygrana to zasługa uczestników kampanii wyborczej oraz wyborców, którzy zagłosowali na to ugrupowanie. "Dziękujemy tym, którzy zapracowali na ten wynik, tym, którzy głosowali na Platformę - powiedział Tusk. - Tak jak obiecaliśmy, PO znajdzie siłę i argumenty, żeby zatrzymać Samoobronę i Andrzeja Leppera w marszu po władzę". Eurodeputowany PO Jacek Saryusz-Wolski został następnie wiceprzewodniczącym europarlamentu, a Janusz Lewandowski przewodniczącym Komisji Budżetowej.

  • 26 czerwca Rada Krajowa wybiera na sekretarza generalnego PO Grzegorza Schetynę.

  • 16 września posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska deklaruje, że Platforma będzie dążyć do likwidacji abonamentu i zmiany roli KRRiT.

  • 26 października Grzegorz Schetyna informuje, że Platforma Obywatelska przygotowuje projekt zmian prawnych, które przewidują m.in. likwidację odpraw parlamentarzystów po zakończeniu kadencji oraz zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa. PO chce również, by osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego nie mogłyby obejmować funkcji publicznych, a także by skazani tracili te funkcje.

  • 10 grudnia CBOS publikuje kolejny sondaż, według którego Platforma Obywatelska ma 27-procentowe poparcie. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 18 proc. SLD ma 4 proc. poparcia.

 • 2005
  • 13 lutego PO ogłasza, że przygotowała projekt uchwały, która ma umożliwić każdej osobie znajdującej się na tzw. liście Wildsteina uzyskanie w ciągu 7 dni odpowiedzi na pytanie, czy nazwisko i imię, które figuruje na tej liście, należy właśnie do niej. Zdaniem szefa klubu parlamentarnego PO Jana Rokity, uchwała powinna zostać podjęta, aby przeciwdziałać "krzywdzie ludzkiej". Dodał, że uchwała pozwoli uruchomić procedury informacyjne dla "zwykłych ludzi", którzy nie mieli żadnego związku ze służbą bezpieczeństwa, a znaleźli swoje imiona i nazwiska na liście, i nie wiedzą, co z tym zrobić.

  • 15 marca Lech Wałęsa zadeklarował, że Platforma Obywatelska może liczyć na jego poparcie, a jej lider Donald Tusk na głos w najbliższych wyborach prezydenckich. "To odpowiedzialna, rozsądna siła. Partia polityczna, która gwarantuje, że będzie rozwiązywać polskie problemy, niezależnie od trudności. Dlatego dziś ma największe moje poparcie. Lubię ludzi odważnych. Przecież to jest jednak odwaga, w takich warunkach prowadzić partię i wchodzić w trudne tematy. Za coś takiego należy się uznanie" – podkreślił Wałęsa.

  • 2 maja Donald Tusk ogłosił, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tegorocznych wyborach. Podczas Konwencji wyborczej w Warszawie szef klubu parlamentarnego PO Jan Rokita mówił: - Platforma Obywatelska chce aby wielka, nieuchronna i nadchodząca przemiana Polski miała twarz Donalda Tuska.

  • 21 maja wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Zyta Gilowska zrezygnowała z członkostwa w partii. Była to reakcja na postawione Gilowskiej zarzuty nepotyzmu i skierowanie przez władze partii jej sprawy do sądu koleżeńskiego. Na początku maja media ujawniły, że syn Gilowskiej - Paweł został wybrany przez lubelski zarząd PO na lidera okręgowej listy do Sejmu. Szef partii Donald Tusk zapowiedział, że nie uwzględni jego kandydatury.

  • 24 maja w obradach Rady Krajowej uczesniczył b. szef MSZ prof. Władysław Bartoszewski, który od tego dnia zaczął wspierać politykę Platformy Obywatelskiej.

  • 16 lipca Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów do Sejmu. "Teraz Polacy mają do wyboru: albo Platforma Obywatelska, albo różne wersje tej samej fałszywej idei - socjalizmu" – mówił Donald Tusk. Szef PO podkreślał, że jedna czwarta liderów list PO to kobiety. "Wynik mógłby być lepszy - przyznał - ale panie uciekają dzisiaj od polityki, bo stała się ona nieapetyczna i brutalna". "U nas są naprawdę twarde zawodniczki" - zapewnił.

  • 25 września odbyły się wybory parlamentarne; do głosowania uprawnionych było ponad 30 mln Polaków. Platforma Obywatelska –uzyskała 133 mandaty (24,14 proc.), Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 155 mandatów (26,99 proc. głosów), Samoobrona - 56 (11,41 proc.), SLD - 55 (11,31 proc.), LPR - 34 (7,97 proc.), PSL - 25 (6,96 proc.), Mniejszość Niemiecka - 2 proc. mandaty (0,05 proc.). Rywalizacja między PO a PiS podzieliła Polskę na dwie części. We wschodniej części kraju - poza Chełmem - zwyciężyła partia braci Kaczyńskich, Polska zachodnia opowiedziała się za Platformą. Samoobrona zwyciężała w pojedyńczych okręgach na wschodzie, zachodzie i w centrum kraju. PO, która weszła do Sejmu z drugim wynikiem w kraju, najwięcej głosów otrzymała w Gdańsku - 39,90 proc. Nieco gorszy wynik uzyskała w Poznaniu - 37,97 proc., Katowicach - 34,38 proc, Gliwicach - 33,12 proc., Warszawie - 33,07 proc. i Gdyni - 32,73. Najmniej głosów Platforma zebrała w Chełmie - 11,40 proc., Siedlcach - 12,62 proc., Płocku - 14,41 proc. i Sieradzu - 15,04 proc.

  • 9 października w I turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów zdobył kandydat PO Donald Tusk, na którego głosowało 36,33 proc. Polaków. Do drugiej tury przeszedł też Lech Kaczyński, który zdobył 33,10 proc. głosów.

  • 23 października w drugiej turze wyborów prezydenckich Donald Tusk otrzymał 7 022 319 głosów, czyli 45,96% ważnych głosów przy frekwencji 50,99%, przegrywając wybory z Lechem Kaczyńskim.

  • 25 października Donald Tusk mówi, że Platforma Obywatelska chce, aby propozycje dotyczące programu rządu i jego składu pokazywały wyraźnie, że PO jest równym partnerem dla PiS. - Równymi partnerami w tym sensie, w jakim pokazały to wybory. Zwycięzca ma premiera, ale musi szanować swojego partnera. Jeśli propozycje Jarosława Kaczyńskiego mają na celu osłabienie Platformy, to w sposób oczywisty nie będę w tym uczestniczył - dodał Donald Tusk.

  • 3 listopada Rada Krajowa PO oświadcza: „Uważamy, że jednostronne powołanie przez PiS władz Sejmu i Senatu z udziałem Andrzeja Leppera, utworzenie jednopartyjnej Rady Ministrów oznacza zerwanie przez PiS możliwości utworzenia dzisiaj oczekiwanej przez wyborców koalicji. Pełna odpowiedzialność przed Polakami i przed historią za te szkodliwe dla Polski kroki spada na przywódców PiS."

  • 10 listopada Donald Tusk mówi w Sejmie, że Platforma Obywatelska jest przeciw rządowi Kazimierza Marcinkiewicza i nieformalnej koalicji PiS, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, ale nie wyklucza rozmów z PiS w przyszłości. - Platforma Obywatelska, jak już minie oczarowanie PiS władzą, służbami, Lepperem, Samoobroną i LPR, to możemy rozmawiać w przyszłości. Polska nie jest skazana na tę smutną koalicję " - powiedział Donald Tusk podczas debaty nad expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

  • 25 listopada podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PO wicemarszałek Sejmu Bronisław Komorowski mówi, że Platforma będzie ugrupowaniem jednoznacznie opozycyjnym.- „Będziemy budować alternatywę wobec PiS, a nie wobec rządu tego ugrupowania. Nie chcemy tworzyć wrażenia, że zamierzamy jeden rząd zastąpić drugim i nerwowo szukamy koalicjantów. Platforma na polskiej scenie politycznej chce się wyraźnie odróżnić od sił, które wycinają ideologiczne łamańce. PiS kreuje się na socjalistów, Samoobrona na liberałów. My chcemy być wiarygodni, jako konsekwentni ludzie prawicy. My jesteśmy konserwatywni, jeżeli chodzi o stosunek do wartości, do kultury, obyczajów, tradycji. Jednocześnie dobrze czujemy się w miejscu, gdzie można się głośno opowiadać za rozwojem gospodarki, opartym na wolnym rynku. PiS bardzo się boi reprywatyzacji. Nie uznaje jej, nie chce, nie lubi. My będziemy starali się pokazać, że własność jest fundamentem zdrowego społeczeństwa, budowanego na modłę prawicową " - zaznaczył Bronisław Komorowski.

 • 2006
  • 13 stycznia Platforma Obywatelska ogłasza, że powołuje gabinet cieni. - Strategia budowy siły politycznej opartej na ugrupowaniach Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Leppera, wspierana przez media ojca Rydzyka, wyklucza tak naprawdę dobrą, uczciwą współpracę z Platformą. – mówił Donald Tusk. W gabinecie cieni Jan Rokita miał być odpowiednikiem premiera. "Cieniem" ministra spraw zagranicznych będzie Bronisław Komorowski, spraw wewnętrznych - Marek Biernacki, finansów - Zbigniew Chlebowski, sprawiedliwości - Julia Pitera, rolnictwa - Aleksander Grad, skarbu państwa - Jan Wyrowiński, infrastruktury - Tadeusz Jamruziewicz, administracji - Waldy Dzikowski, MON - Bogdan Zdrojewski. Sprawami gospodarki zajmie się - Adam Szejnfeld, edukacji - Krystyna Szumilas, zdrowia - Ewa Kopacz, kultury - Arkadiusz Rybicki, środowiska - Stanisław Gawłowski, a sportu - Mirosław Drzewiecki. Sprawy europejskie będzie koordynować Anna Zielińska-Głębocka, rozwój regionalny - Tomasz Szczypiński, politykę społeczną Sławomir Piechota, a sprawy kobiet i rodziny Elżbieta Radziszewska. W skład gabinetu cieni wszedł także Jacek Saryusz-Wolski, który będzie szefem frakcji PO w Parlamencie Europejskim.

  • 31 marca eurodeputowany PO, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski został wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Jest pierwszym Polakiem w prezydium najstarszej i największej europejskiej partii politycznej.

  • 21 czerwca Donald Tusk został ponownie szefem PO. Podczas konwencji partii Tusk uzyskał 533 głosy, a jego kontrkandydat wysunięty przez część warszawskich działaczy Andrzej Machowski - 97. Tusk wezwał Polaków niezadowolonych z obecnej władzy do tworzenia obywatelskiego ruchu wokół PO. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała nowy zarząd partii. Sekretarzem generalnym został ponownie Grzegorz Schetyna a skarbnikiem - Mirosław Drzewiecki. Wiceszefami PO zostali Bronisław Komorowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jacek Saryusz-Wolski, Tomasz Tomczykiewicz i Waldy Dzikowski.

  • 26 września Platforma Obywatelska złożyła wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Według Platformy, tylko przyspieszone wybory i jej zwycięstwo w nich da szansę na zmianę sytuacji w kraju i poprawę jakości polskiej polityki. "Uznaliśmy, że w tym Sejmie po roku nieudolnych rządów PiS i koalicjantów tej partii, wyczerpała się możliwość pozytywnej zmiany" - powiedział Donald Tusk.

  • 7 października w Warszawie odbył się Błękitny Marsz" Platformy Obywatelskiej. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przypomniał, przemawiając do uczestników "Błękitnego Marszu", nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Podkreślił, że w naszym kraju będzie się żyło lepiej dopiero wtedy, gdy "nikt już nigdy w Polsce nie przeciwstawi jednego Polaka drugiemu Polakowi. Rządzić Polską powinni ludzie, którzy pamiętają być może najważniejszą dla Polaków papieską lekcję, że solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. Nie ma solidarności bez miłości - powiedział Tusk na Placu Zamkowym w Warszawie. My tę lekcję pamiętamy - podkreślił. W "Błękitnym marszu" uczestniczyło ponad 13 tysięcy osób.

  • 12 listopada odbywają się wybory samorządowe. PO zdobywa najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich. Współrządzi w 15 województwach. W drugiej turze wyborów Hanna Gronkiewicz-Waltz pokonuje b. premiera PiS Kazimierza Marcinkiewicza i zostaje prezydentem Warszawy.

  • 8 grudnia Platforma Obywatelska apeluje do Jarosława Kaczyńskiego o odsunięcia od rządu Andrzeja Leppera i Romana Giertycha oraz wcześniejszych wyborów parlamentarnych wiosną 2007 r. W zamian Platforma jest skłonna poprzeć przyszłoroczny budżet i wspierać mniejszościowy rząd, który działałby do przyspieszonych wyborów. Donald Tusk argumentował, że w ostatnich dwóch miesiącach koalicja "zafundowała kilka skandali". Wymienił w tym kontekście: taśmy z rozmów Renaty Beger (Samoobrona) z politykami PiS Adamem Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem, pojawiające się pod adresem Jana Bestrego (do niedawna posła Ruchu Ludowo-Narodowego popierającego koalicję rządową) oskarżenia o to, że w przeszłości molestował seksualnie nieletnie dziewczęta, udział członków związanej z LPR Młodzieży Wszechpolskiej w neofaszystowskich imprezach, czy seksafera w Samoobronie.

  • 12 grudnia CBOS publikuje sondaż wyborczy, z którego wynika, 30 proc. dorosłych Polaków chce głosować na PO. Na drugim miejscu, z 27 proc. poparciem, znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość.

 • 2007
  • 16 stycznia Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie szefa Samoobrony Andrzeja Leppera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  • 11 kwietnia PO przedstawiła "antyraport" oceniający raport z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Według PO, raport przygotowany przez szefa Komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza został sporządzony tendencyjnie, bez dbałości o obiektywizm i z pominięciem podstawowych zasad obowiązujących przy opracowywaniu materiałów analitycznych.

  • 27 maja PO przedstawiła swój program polityczny. Zakłada m.in. przekształcenie Senatu w izbę korporacyjną, 15-proc. podatek liniowy, odbiurokratyzowanie gospodarki, likwidację użytkowania wieczystego, system ubezpieczeń zdrowotnych oparty na trzech filarach i wprowadzenie wystandaryzowanego koszyka usług medycznych.

  • 25 sierpnia podczas Rady Krajowej PO Donald Tusk ostro skrytykował "nieudolne, patologiczne" rządy Jarosława Kaczyńskiego i PiS, zarzucając im zdradę ideałów "Solidarności" i marzeń Polaków o lepszej Polsce. Szef PO powiedział też, że z ludźmi, którzy - jak określił - "są reżyserami ponurego spektaklu w ostatnich miesiącach, nikt przyzwoity w Polsce nie będzie się układał i nikt przyzwoity nie powinien współpracować". Zadeklarował, że PO dąży do jak najwcześniejszych wyborów parlamentarnych, nie będzie uczestniczyć w żadnych "machinacjach" czy "poufnych układach" i nie będzie zawierała sojuszy ani z PiS, ani z Samoobroną, LPR czy SLD.

  • 15 września w Gnieźnie odbywa się Konwencja Wyborcza Platformy. Start w wyborach z list PO zadeklarowali m.in. Antoni Mężydło, Radosław Sikorski oraz Bogdan Borusewicz.

  • 21 października Platforma Obywatelska wygrywa wybory parlamentarne, uzyskując 41,51 proc. głosów wyborców. W Sejmie PO uzyskała 209 mandatów, a w Senacie 60 mandatów.

  • 6 listopada nowym marszałkiem Sejmu został wybrany Bronisław Komorowski, a marszałkiem Senatu Bogdan Borusewicz.

  • 23 listopada PO i PSL podpisują umowę koalicyjną, a premier Tusk przedstawia w Sejmie rząd i wygłasza expose.

 • 2008
  • 1 lutego premier Donald Tusk oświadcza, że za jedno z najważniejszych zadań rządu uważa decentralizację i zaprosił do współpracy samorządowców. - Samorząd lokalny jest w stanie reagować szybciej na potrzeby społeczności lokalnych niż rząd centralny i do tego trzeba dążyć. – mówił Donald Tusk.

  • 19 lutego CBOS publikuje sondaż, z którego wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że rząd kierowany przez Donalda Tuska przetrwa do końca kadencji.

  • 1 marca Rada Krajowa zdecydowała, że do zarządu PO wejdą Jarosław Gowin i Radosław Sikorski.

  • 27 maja szef klubu PO Zbigniew Chlebowski zapowiedział, że złoży wniosek o zawieszenie na trzy miesiące posła Janusza Palikota w związku z niedawnym wywiadem posła dla dziennika "Polska", w którym Palikot nazwał ojca Tadeusza Rydzyka szatanem oraz oskarżył go o kradzież pieniędzy i sianie nienawiści. Prezydium Klubu Parlamentarnego PO zdecydowało inaczej. Janusz Palikot otrzymał pisemną naganę.

  • 21 października dokładnie rok po wyborach parlamentarnych „Dziennik" publikuje sondaż TNS OBOP – zaufanie do Platformy wzrosło i wynosi aż 53 proc. poparcia.

  • 15 listopada Rada Krajowa PO przyjęła podczas obrad dwie uchwały: o powołaniu Instytutu Obywatelskiego oraz w sprawie przystąpienia przez Platformę Obywatelską do Międzynarodowej Unii Demokratycznej.

  • 8 grudnia rozpoczął się w całej Polsce tydzień otwartych spotkań z parlamentarzystami i samorządowcami Platformy Obywatelskiej RP.

 • 2009
  • 13 lutego Donald Tusk mówił podczas Rady Krajowej PO: - W tych ostatnich miesiącach zrozumiałem, że można dobrze sprawować władzę i pomóc ojczyźnie w czasach krytycznych. Jestem dumny, że jest tak, jak dzisiaj – że naród ufa rządzącym mimo trudnej sytuacji. Ponad 50% Polaków ufa partii rządzącej mimo narastającego kryzysu. Kilka miesięcy temu Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy można dłużej wytrzymać z tymi, którzy swoją niekompetencję pokrywają agresją.

  • 4 kwietnia Rada Krajowa PO zatwierdziła listy kandydatów partii do Parlamentu Europejskiego. Na liście są nie tylko członkowie Platformy Obywatelskiej. - Nasze listy do PE, te listy na których jest Danuta Huebner, świetny komisarz wyznaczony przez rządy SLD a na drugim miejscu Paweł Zalewski - kiedyś wiceprzewodniczący PiS, te listy, na których jest Marian Krzaklewski, pokazują, że mamy odwagę sięgnąć do każdego, kto mówi: chcę pomóc Polsce. Platforma daje na to szansę" - powiedział Donald Tusk.

  • 29 kwietnia czołowi przywódcy Unii Europejskiej zjechali do Warszawy na Kongres Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest także PO. Politycy EPL owacyjnie przyjęli b. prezydenta Lecha Wałęsę, który był w czwartek gościem kongresu. - To właśnie Europejska Partia Ludowa stara się na forum międzynarodowym kontynuować to, co symbolizuje Lech Wałęsa w Polsce i na świecie, czyli idee solidarności, przywiązania do tradycyjnych wartości, poszanowanie dla wolności - mówił Donald Tusk.

  • 11 maja szef kampanii wyborczej PO do Europarlamentu, Grzegorz Dolniak zaprosił "jedynki" PiS do uczestnictwa w debatach z kandydatami PO do Parlamentu Europejskiego. "Zapraszam wszystkich kandydatów PiS na posłów do Parlamentu Europejskiego startujących z numerem jeden na listach regionalnych do wzięcia udziału w Debatach Europejskich z liderami list regionalnych Platformy Obywatelskiej RP, które odbędą się w niedzielę 17 maja 2009 roku o godzinie 12.00." – oficjalne pismo o tej treści skierował do Sztabu Wyborczego PiS Szef Sztabu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Grzegorz Dolniak. Michał Kamiński, Zbigniew Ziobro, Adam Bielan, Urszula Krupa i inni czołowi reprezentanci PiS, startujący z pierwszych miejsc na listach tej partii w dużych miastach nie zdecydowali się stawić czoła kandydatom PO.

  • 7 czerwca PO zdobyła 25 mandatów - o jeden więcej niż prognozowano - w wyborach do Europarlamentu.Wybory do Parlamentu Europejskiego. W wyborach PO otrzymała 44,43 proc. głosów (25 mandatów). Startujący z listy PO były premier i jeden z najbardziej popularnych europosłów prof. Jerzy Buzek kolejny raz zdobył rekordowe poparcie w swoim okręgu wyborczym w wyborach do PE - głosowało na niego 393 117 osób. ". Europejska Partia Ludowa - frakcja do której należą PO i PSL - odniosła zdecydowane zwycięstwo (od 263-273 miejsc). To oznacza, że grupa, w której będą europosłowie PO otrzymała decydujący głos w Parlamencie Europejskim.

  • 14 lipca eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jerzy Buzek został szefem Parlamentu Europejskiego. Jest pierwszym szefem europarlamentu z krajów nowej Unii. - Dla Polski to milowy krok – tytułuje swój artykuł „New York Times". Profesor Danuta Huebner, europosłanka Platformy Obywatelskiej została przewodniczącą Komisji ds. rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego. Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Dwaj inni europosłowie PO – Krzysztof Lisek i Rafał Trzaskowski będą wiceprzewodniczącymi innych ważnych komisji.

  • 25 sierpnia Donald Tusk zapowiedział, że zaproponuje w swojej partii mechanizmy, które wprowadzą faktyczne parytety na listach wyborczych Platformy. "Moim marzeniem jest, by na listach PO połowa pierwszych miejsc była dla kobiet, połowa dla mężczyzn" - mówił.

  • 17 września Zarząd krajowy PO rozwiązał w czwartek struktury regionalne partii w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W obu tych regionach wprowadzono zarząd komisaryczny. Decyzją zarządu krajowego komisarzem w Małopolsce został Andrzej Wyrobiec (pełnomocnik finansowy Platformy), a w Świętokrzyskiem - kielecka posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz.

  • 16 listopada Platforma Obywatelska rozpoczęła podsumowanie dwuletnich rządów Donalda Tuska. Kierownictwo partii postanowiło, że podsumowanie będzie się odbywać na wsiach. Wybór tego miejsca nie dziwi dr. socjologii Jarosława Flisa. – Na wsi poparcie dla Platformy stale wzrasta. PO nie popełniła grzechu Unii Wolności, która na wsi była traktowana jako partia „miejskich ważniaków". – mówi dr. Flis.

  • 27 listopada przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso ogłosił, że Janusz Lewandowski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej obejmie jedno z najbardziej prestiżowych i najważniejszych tek w Komisji Europejskiej. Będzie rządził gigantycznym budżetem jednej z największych światowych gospodarek czyli całej Unii Europejskiej

  • 10 grudnia Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

 • 2010
  • 28 stycznia przewodniczący Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk ogłosił, że nie wystartuje w nadchodzących wyborach prezydenckich, ale zamierza dalej kierować rządem i Platformą Obywatelską. Tusk przekonywał, że najbliższe kilkanaście miesięcy, tak ważnych z punktu widzenia polskiej gospodarki, wymaga stabilności rządu, a w roku kampanii wyborczych rząd musi być "jak skała". - Wybory prezydenckie są ważne, ale to są wybory, w których stawką jest bardziej prestiż i wielki zaszczyt, ale nie władza i instrumenty do dobrego i skutecznego rządzenia. (...) Ale ja nie chcę uczestniczyć w wyścigu, którego celem jest pałac i zaszczyt. Ja chcę uczestniczyć w wielkiej batalii na rzecz wygranej Polski w wyścigu cywilizacyjnym". – mówił Donald Tusk.

  • 16 lutego Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zaakceptował kandydatury Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego w wyścigu wyb orczym do Pałacu Prezydenckiego. O tym, który z nich zostanie oficjalnym kandydatem naszej partii na urząd Prezydenta RP zdecydują członkowie PO w prawyborach. W historii polskiego parlamentaryzmu Platforma Obywatelska jest jedyną partią, która swojego kandydata na prezydenta wyłoniła w prawyborach. O tym, czy zostanie nim Bronisław Komorowski czy Radosław Sikorski mógł zdecydować każdy z członków PO. Do wyboru były dwa sposoby głosowania – za pomocą Internetu lub przez wysłanie specjalnego formularza tradycyjną pocztą. Za przebieg prawyborów odpowiadała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Decyzja wyrażona w prawyborach miała charakter wiążący. - Zarekomendowałem kilka dni temu i dzisiaj uzyskaliśmy konkluzję, aby wybór kandydata na prezydenta RP był wyborem przez prawybory, a więc przez możliwość głosowania wszystkich bez wyjątku członków PO. Oczywiście decyzja co do tego, kto zostanie prezydentem, podejmą wszyscy wyborcy w Polsce, natomiast uznaliśmy, że po pierwsze, taki powrót do źródeł, czyli do prawyborów, co prawda obarczony jest pewnym ryzykiem, także organizacyjnym, ale jesteśmy w stanie tę ideę przeprowadzić – mówił szef PO Donald Tusk.

  • 23 lutego Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski napisali listy do członków Platformy Obywatelskiej. Listy ukazały się w najnowszym numerze gazety Pogłos. Bronisław Komorowski napisał min. : (...)Zamierzam startować w wyborach nie po to, aby odebrać Lechowi Kaczyńskiemu żyrandol czy pałac, ale dlatego, żeby nie można już było wykorzystywać urzędu prezydenckiego do walki z nowoczesnością. Nie można blokować tak ważnych reform, jak konieczne zmiany w niewydolnej służbie zdrowia. Jako prezydent będę zachęcać, a nie zniechęcać rządy do koniecznych, ale czasami i trudnych działań. Chcę łączyć, a nie dzielić, chcę współpracy, a nie waśni, bo urząd prezydenta RP traktuję jako spoiwo państwa i społeczeństwa. Będę działał na rzecz zmniejszania istniejących podziałów. Czas na zakończenie historycznych sporów, czas na nowoczesny patriotyzm.(...) Radosław Sikorski w swoim liście zapowiedział: „Zamiast wetować, będę współpracował z rządem i proponował własne projekty naprawy państwa. Jako prezydent przebaczę dzisiejszym przeciwnikom i ich będę prosił o przebaczenie. Będę Polaków łączył, a nie dzielił. Będę przypominał o ideałach Solidarności, ale służył wszystkim obywatelom. Będę skutecznie reprezentował Polskę za granicą, niezależnie od tego, kto będzie nią rządził. Powołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która stanie się miejscem refleksji o strategicznych interesach państwa. Będę zabiegał o nasze bezpieczeństwo i należną nam pozycję w Europie".

  • 21 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się transmitowana przez media pierwsza w polskiej historii debata prawyborcza między Bronisławem Komorowskim a Radosławem Sikorskim. Moderatorami są posłowie Joanna Mucha i Sławomir Nowak.

  • 27 marca ogłoszono wyniki prawyborów prezydenckich w PO. Bronisław Komorowski otrzymał 68,5 procent głosów. Jego rywala, Radosława Sikorskiego poparło 31,5 procent członków Platformy. – Bronku głosowałem na ciebie – zaczął swoje gratulacje zwycięzcy Sikorski.

  • 10 kwietnia w katastrofie samolotu prezydenckiego ginie senator Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Krystyna Bochenek, posłowie Platformy: Grzegorz Dolniak, Sebastian Karpiniuk, Arkadiusz Rybicki oraz współzałożyciel partii Maciej Płażyński.

  • 27 kwietnia szefem sztabu kandydata PO na prezydenta Bronisława Komorowskiego został Sławomir Nowak. "Marszałek Komorowski poprosił mnie o pokierowanie jego kampanią wyborczą. Podjąłem się tego zadania, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach" - powiedział Nowak. Zapewnił, że kampania w wykonaniu Platformy będzie krótka i spokojna. "Nikt z nas nie jest w nastroju do robienia klasycznie kampanijnych działań" - zaznaczył Nowak.

  • 22 maja PO wybrała władze regionalne. Przewodniczącymi lokalnych władz zostali m.in. Grzegorz Schetyna na Dolnym Śląsku i Andrzej Halicki na Mazowszu. Lubelską Paltformą pokieruje Janusz Palikot, a pomorską Sławomir Nowak. Przewodniczącym PO w Małopolsce wybrano posła Ireneusza Rasia z Krakowa. W Wielkopolsce zwyciężył Rafał Grupiński.

  • 20 czerwca kandydat PO na prezydenta Bronisław Komorowski uzyskał w I turze wyborów 41,54% głosów, zajmując 1. miejsce wśród 10 kandydatów

  • 26 czerwca na Krajowej Konwencji PO Donald Tusk został ponownie wybrany na szefa partii.

  • 4 lipca Bronisław Komorowski zwycięża w II turze wyborów prezydenckich, uzyskując 53,01 proc. głosów.

  • 8 lipca nowym marszałkiem Sejmu został szef klubu parlamentarnego PO, Grzegorz Schetyna.

  • 14 września Donald Tusk zadeklarował, że będzie szefem Platformy Obywatelskiej jedynie przez najbliższe cztery lata. Uzasadnił, że przyjdzie wtedy moment, gdy "powinno dać się szansę następcom". Powiedział, że chce wspierać młodych ludzi, którzy wchodzą do polityki. "Im więcej ich widzę, tym z większym spokojem mogę powiedzieć, że tak czy inaczej gdzieś kiedyś zakończę swoją karierę publiczną przynajmniej, jako szefa Platformy" - podkreślił. "W styczniu przyszłego roku minie 10 lat, gdy Platforma powstała. Z tego przygniatającą większość czasu byłem jej szefem. Wybrano mnie kilka tygodni temu na szefa Platformy na kolejne cztery lata. Zakładam, że maksymalnie ten czas wykorzystam. (...) Wyjdzie z tego, że 12 lat będę szefem Platformy. To już jest ten moment, kiedy naprawdę powinno dać się szansę następcom. Zakładam, że rzeczywiście to jest moja ostatnia kadencja" - powiedział Tusk.

  • 21 września PO rozpoczyna ofensywę legislacyjną w Sejmie, pakiety ustaw dotyczą m.in. edukacji, zdrowia, finansów.

  • 28 września Platforma Obywatelska złożyła w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w listopadowych wyborach samorządowych. Pełnomocnikiem Wyborczym komitetu PO został Grzegorz Wójtowicz, pełnomocnikiem finansowym - skarbnik partii Andrzej Wyrobiec.

  • 4 października Janusz Palikot zrezygnował z kierowania lubelską Platformą. Nowego szefa regionu wybierze regionalny zjazd, planowany na 15 stycznia. Palikot wystąpił z partii i klubu parlamentarnego PO.

  • 8 października Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała członków władz partii. Pierwszym zastępcą przewodniczącego Donalda Tuska został Grzegorz Schetyna. Na funkcje wiceszefów partii wybrano Hannę Gronkiewicz-Waltz, Ewę Kopacz i Radosława Sikorskiego.Do Zarządu Platformy Obywatelskiej zostali też wybrani: Paweł Graś, Cezary Grabarczyk, Danuta Pietraszewska i senator Jadwiga Rotnicka. Sekretarzem generalnym partii został Andrzej Wyrobiec, a skarbnikiem PO - Łukasz Pawełek. W skład Zarządu wchodzą również szefowie regionów.

  • 14 października Platforma Obywatelska ma gotowe listy kandydatów w wyborach samorządowych. PO powołała też sztab wyborczy. Jego pracami kieruje Andrzej Wyrobiec. Do sztabu - na szczeblu centralnym - weszli też Małgorzata Kidawa-Błońska (rzeczniczka sztabu), Agnieszka Pomaska (kampania PO w sieci), a także senator Mariusz Witczak (odpowiadał za kontakty ze sztabami regionalnymi). Za kampanię na szczeblu lokalnym będą odpowiadać szefowie sztabów w poszczególnych regionach. Jednym z haseł wyborczych PO jest "Z dala od polityki".

  • 21 listopada PO wygrywa wybory samorządowe, znacznie poprawia swój wynik w porównaniu z wynikiem sprzed czterech lat. W wyborach do sejmików wojewódzkich Platforma zdobywa 30,89 proc. głosów. Wiceszefowa PO, Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentem Warszawy już w pierwszej turze.

  • 16 grudnia, po dziesięciu latach starań polityków Platformy Obywatelskiej udało się przynajmniej ograniczyć finansowanie partii politycznych z pieniędzy polskich podatników. Przed północą, dzięki ogromnej determinacji posłów PO, Sejm zaakceptował poprawki Senatu - subwencje dla partii politycznych od nowego roku będą o połowę niższe. Szef klubu PO Tomasz Tomczykiewicz mówił przed głosowaniem, że w Platformie jest pełna mobilizacja i ma nadzieję, że podczas głosowania będzie stuprocentowa frekwencja posłów PO. "Tym razem z naszej strony nikogo nie zabraknie" - zapewnił. Dodał, że poparcia dla ustawy PO poszukiwał także wśród posłów niezrzeszonych

  • 22 grudnia „Rzeczpospolita" publikuje sondaż preferencji wyborczych GfK Polonia. Na Platformę Obywatelską zamierza głosować aż 54 proc. badanych. To najlepszy wynik sondażowy PO w całym 2010 roku.

 • 2011
  • 24 stycznia Platforma Obywatelska kończy 10 lat. 21 marca Platforma Obywatelska uruchomiła stronę internetową, na której można zadać pytania w sprawie rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym. Pod adresem www.zapytajoofe.pl parlamentarzyści odpowiadają na wszystkie wątpliwości obywateli.

  • 11 czerwca w jednej z najnowocześniejszych hal na świecie, w gdańskiej Ergo Arenie Platforma Obywatelska świętuje swoje 10 urodziny. Na konwencję przyjeżdża 12 tysięcy działaczy PO z całego kraju. Do Platformy Obywatelskiej wstępują Bartosz Arłukowicz (wcześniej w SLD), związany wcześniej z lewicą prof. Dariusz Rosati, Joanna Kluzik-Rostkowska (wcześniej PiS i Polska jest Najważniejsza) oraz bezpartyjny marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Przewodniczący PO premier Donald Tusk mówił podczas konwencji: "Polska jest miejscem dla wszystkich Polaków, Platforma jest miejscem dla tych, którzy chcą dobrze służyć Polsce - dla wszystkich bez wyjątku".

  • 28 lipca Rada Krajowa PO przyjęła jednogłośnie zaakceptowała listy wyborcze kandydatów do Sejmu i kandydatury do Senatu. Premier Donald Tusk przekonywał, że tylko ”szeroka formacja - od Jarosława Gowina do Bartosza Arłukowicza - uchroni Polskę przed tymi, którzy chcą zamienić Polskę w gniazdo nienawiści".

  • 9 października w wyborach do Sejmu PO otrzymała najwięcej głosów (39,18%) uzyskując 207 mandatów. W Senacie Platforma otrzymała 63 ze 100 mandatów. Były to już siódme z rzędu wygrane przez PO wybory.

  • 8 listopada prezydent Bronisław Komorowski powierza Donaldowi Tuskowi misję stworzenia nowego rządu. Marszałkiem Sejmu nowej kadencji została wiceprzewodnicząca PO Ewa Kopacz. Wicemarszałkiem został Cezary Grabarczyk. Marszałkiem Senatu został już po raz trzeci Bogdan Borusewicz. 18.11 Został zaprzysiężony rząd PO-PSL. 13.12 Eurodeputowany PO Jan Olbrycht został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 272 eurodeputowanych z 26 państw członkowskich UE. Po raz pierwszy Polak będzie pełnił tak wysoką funkcję w strukturach Grupy EPL.

 • 2012
  • 16 stycznia Instytut Spraw Publicznych przedstawił raport na temat wykorzystania narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Sześciu eurodeputowanych PO znalazło się w rankingu 10 najbardziej aktywnych internetowo polskich posłów. Obok Jerzego Buzka byli to Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Róża Thun, Lena Kolarska-Bobińska i Bogusław Sonik.

  • 17 stycznia Sławomir Rybicki, dotychczasowy wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent powierzył mu odpowiedzialność m.in. za kontakty z rządem, parlamentem i partiami politycznymi.

  • 8 lutego premier Donald Tusk został Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika „WPROST”. – „Dedykuję tę nagrodę Polakom za to, że przez ostatnie 4 lata pokazali wszystkim w Europie, że Polska jest zupełnie innym krajem, niż do tej pory to wyglądało w wyobraźni wielu narodów” - powiedział premier odbierając tytuł.

  • 18 lutego odbył się bal charytatywny zorganizowany przez działaczy Platformy Obywatelskiej na rzecz 2-letniej Mai Bratoń ze Ścinawy, w trakcie którego udało się zebrać ponad 86 tys. zł. Pieniądze z cegiełek i licytacji przedmiotów zostały przeznaczone na zakup siedziska i wózka, niezbędnych do prawidłowego rozwoju niepełnosprawnej dziewczynki.29 lutego Europosłanka PO Róża Thun została wybrana Człowiekiem Roku przez czytelników „Gazety Krakowskiej”.

  • 3 marca ówczesny Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Nowelizacja ograniczyła część wymogów formalnych do takich profesji jak m.in.: notariusz, komornik, radca prawny, trener sportowy, pilot wycieczek, pracownik ochrony, detektyw, pośrednik nieruchomości i taksówkarz.

  • 5 kwietnia posłowie PO przedstawili na konferencji prasowej p.t. „Wspieramy system zatrudniania osób niepełnosprawnych”, poselski projekt zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt zapewniał wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

  • 15 kwietnia Donald Tusk otrzymał statuetkę Wiktora w kategorii „Polityk Roku 2011”. Nagrody przyznawane są od 1985 roku. Zwycięzców wybierają członkowie Telewizyjnej Akademii Wiktorów, składającej się ze zwycięzców poprzednich edycji.

  • 11 maja Sejm przyjął reformę emerytur. W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższono wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Ustawa przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę.

  • 25 maja odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której podsumowano półroczne rządy PO w drugiej kadencji. – „Z Polski można dziś być dumnym, ale nie wolno zapominać, że PO jest dla ludzi, a nie dla ideologii i że pokój jest ważniejszy niż wojna” - mówił premier.

  • 25 czerwca w Wałbrzychu odbył się nadzwyczajny zjazd regionalny dolnośląskiej Platformy. Głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego regionu. Został nim Grzegorz Schetyna.

  • 12 października premier Donald Tusk wystąpił o udzielenie rządowi wotum zaufania. W wygłoszonym tzw. II exposé szef rządu podkreślił, że rząd – by mógł wypełnić swoje obietnice złożone wyborcom - potrzebuje większości parlamentarnej. Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

  • 17 listopada, w piątą rocznice objęcia władzy przez PO, odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. - „Staramy się rozmawiać ze zwykłymi ludźmi zwykłym językiem. A naszą ideą była i pozostanie normalność” - powiedział premier Donald Tusk. Przyznał jednak, że zdaje sobie sprawę z różnych niedociągnięć, jakie popełnia PO. - „Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy nieomylni i Polacy nie raz dawali nam do zrozumienia, co im nie odpowiada w naszym rządzeniu” - mówił Donald Tusk. Premier podkreślił jednak, że te pięć lat to czas, w którym w Polsce dokonał się wielki skok cywilizacyjny. - „Świadczą o tym setki kilometrów oddanych do użytku dróg (w tym także autostrad), 2600 orlików, pomyślne zorganizowanie jednego z najtrudniejszych przedsięwzięć sportowych, jakim było Euro 2012, ale także wprowadzenie szeregu nowych przepisów, jak np. tych chroniących dzieci przed pedofilią i przemocą w rodzinie. Udało się dokonać zmiany w myśleniu obywateli, teraz każdy wie, że dziecka nie wolno uderzyć, że nie na tym polega wychowywanie” - mówił premier.

  • 26 listopada ruszyły ogólnopolskie konsultacje „Planu dla Polski”. Plan składa się z trzech filarów: Inwestycje, Praca, Rodzina. Akcja „Plan dla Polski” to cykl spotkań, podczas których prezentowane były projekty zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w expose (m.in. 700-800 mld zł na inwestycje, wsparcie dla małych i średnich firm, pakiet dla rodziny, w tym roczne urlopy macierzyńskie oraz budowa żłobków).

 • 2013
  • 8 lutego premier Donald Tusk po zakończonym szczycie budżetowym UE poinformował, że w ramach budżetu Unii na lata 2014-2020 Polska uzyskała łącznie 105,8 mld euro. - „To jeden z najszczęśliwszych dni w życiu, bo nie sądzę, żebym jeszcze kiedyś w przyszłości miał okazję coś tak wielkiego dla Polski zrobić” – powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej podsumowując budżetowy szczyt UE.

  • 18 marca Platforma Obywatelska wraz z Instytutem Obywatelskim ogłosiła II edycję konkursu Eurostaż. Po raz kolejny do wygrania było 16 płatnych praktyk w Parlamencie Europejskim, 32 wizyty studyjne oraz 300 nagród niespodzianek. Fundatorami nagród byli posłowie Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim zrzeszeni w EPL.

  • 29 czerwca odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej na której zadecydowano, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie wybrany przez wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. Konwencja Krajowa PO uchwaliła też odpowiednią zmianę statutu partii. Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej miał zostać ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów członków PO. Ustalono, że głosy będą oddawane drogą korespondencyjną bądź przez Internet. W trakcie konwencji swój udział w wyborach na przewodniczącego partii potwierdzili Jarosław Gowin oraz Donald Tusk.

  • 1 lipca ruszył rządowy projekt refundacji in vitro. Resort zdrowia wyłonił w konkursie na terenie całego kraju 26 klinik, które będą realizatorami programu od 1 lipca do 30 czerwca 2014 roku. Dla klinik na realizację programu przeznaczono ponad 67,3 mln zł.

  • 23 sierpnia Donald Tusk został ponownie wybrany na Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP. Otrzymał 79,58% głosów. Po raz pierwszy w głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii oddając głos listownie lub przez internet.

  • 23 listopada listopada Konwencja Krajowa zwieńczyła proces wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. Konwencja zadecydowała o przeprowadzeniu zmian w statucie partii. Wprowadzono powszechne wybory (z udziałem wszystkich członków PO) na przewodniczących regionalnych i powiatowych. Zmienione zostały zasady przyjmowania członków oraz tworzenia kół. Liczba członków Rady Krajowej, wybieranych przez Konwencję, została ustalona na 120 osób.

  • 14 grudnia Podczas Rady Krajowej premier Donald Tusk zarekomendował nowy skład Zarządu Krajowego: pierwszą Wiceprzewodniczącą została Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącymi Hanna Gronkiewicz - Waltz, Bogdan Borusewicz, Cezary Grabarczyk, Radosław Sikorski. Sekretarzem Generalnym wybrano Pawła Grasia, Skarbnikiem Krajowym pozostał Łukasz Paweł

 • 2014
  • W lutym 2014 roku ludzie Platformy Obywatelskiej wraz z przyjaciółmi zorganizowali pomoc pogrążonej w kryzysie Ukrainie. Naszym sąsiadom przekazaliśmy lekarstwa, środki opatrunkowe, koce oraz środki finansowe.

  • 13 marca Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o wyborze Tadeusza Zwiefki na szefa sztabu w kampanii do Parlamentu Europejski

  • 22 marca Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów w eurowyborach. Nasza drużyna to najlepsi i najbardziej kompetentni ludzie, gotowi do pracy w Brukseli i Strasburgu.

  • 25 maja Platforma Obywatelska wygrała wybory europejskie, wprowadzając ze swoich list 19 europarlamentarzystów, którzy zostali zaprzysiężeni 1 lipca 2014 roku na inauguracji Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. 30 sierpnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania Rady Europejskiej został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej na dwuipółletnią kadencję. Objęcie funkcji nastąpiło 1 grudnia 2014 roku. Po rezygnacji z funkcji przewodniczącego jego obowiązki przejęła pierwsza przewodnicząca Platformy marszałek Ewa Kopacz. Ona również stanęła na czele Rady Ministrów. 22 września 2014 roku Ewa Kopacz została zaprzysiężona na urząd Prezesa Rady Ministrów. 1 października wygłosiła expose, a jej rząd uzyskał wotum zaufania od Sejmu.

  • Od 24 września 2014 funkcję Marszałka Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej pełni Radosław Sikorski.

 • 2015
  • W roku 2015 rząd Ewy Kopacz skutecznie realizował zapowiedzi i plany z expose - w efekcie udało się wypełnić niemal 100% z nich. Kluczowe rozwiązania, które udało się wprowadzić to zasada "złotówka za złotówkę", darmowa pomoc prawna oraz wprowadzenie świadczeń rodzicielskich. Przyjęto też zasadę 2% PKB rocznie na armię. W kampanii wyborczej Platforma Obywatelska konsekwentnie promowała racjonalny, odpowiedzialny program rozwoju Polski, przeciwstawiając swoją wizję populistycznym propozycjom PiS.

  • W wyborach parlamentarnych 25 października uzyskaliśmy drugi wynik, zdobywając 24,09% głosów. W efekcie Platforma posiada drugi najliczniejszy klub w Sejmie, liczący 138 posłów.

  • 13 listopada Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej przyjęła uchwałę w sprawie wyborów Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Z początku kandydatów było trzech: Borys Budka, Grzegorz Schetyna oraz Tomasz Siemoniak.

  • 4 grudnia pierwszy z kandydatów zrezygnował ze startu, udzielając poparcia Grzegorzowi Schetynie.

  • 31 grudnia tak samo postąpił Tomasz Siemoniak, na wspólnej konferencji prasowej rezygnując ze startu i deklarując poparcie dla dotychczasowego kontrkandydata. O decyzji przesądziły błyskawiczne, szkodzące polskiej demokracji i pozycji naszego kraju w Europie i na świecie działania rządu PiS. - Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych decyzji - uzasadniali obaj liderzy.

 • 2016
  • 26 stycznia w warszawskim hotelu Gromada doszło do ogłoszenia wyników wyborów Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna wygrał je uzyskując 91% poparcia. - Musimy odbudować zaufanie Polaków, czas budować nową Platformę - mówił nowy lider naszego ugrupowania.

  • 7 marca Powołane do życia zostają w całej Polsce Kluby Obywatelskie jako przestrzeń spotkań i dyskusji o najważniejszych problemach Polek i Polaków.

  • 17 listopada Platforma Obywatelska powołała Gabinet Cieni złożony z 49 parlamentarzystów. Szefem Gabinetu został Grzegorz Schetyna, a wiceszefami Ewa Kopacz i Tomasz Siemoniak. Gabinet przyjął zadanie opiniowania działań swoich odpowiedników z rządu Zjednoczonej Prawicy oraz przedstawiania projektów ustaw.

  • 7 maja Zorganizowany został pierwszy Marsz Wolności na ulicach Warszawy, który zgromadził tysiące Obywateli protestujących przeciwko antydemokratycznej i antyeuropejskiej polityce Prawa i Sprawiedliwości.

 • 2017
  • 9 marca Honorowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został wybrany na kolejną kadencję Przewodniczącego Rady Europejskiej.

  • 6 maja Po raz drugi w Warszawie odbywa się Marsz Wolności zorganizowany przez Platformę Obywatelską, w którym wzięło udział 90 tys. osób. Uczestnicy przeszli z placu Bankowego na plac Konstytucji, gdzie manifestacja zakończyła się koncertem zespołu Big Cyc.

  • 6 września Zaprezentowany został program gospodarczy Platformy Obywatelskiej jako ramy narzucające dyscyplinę w myśleniu o polityce gospodarczej.

  • 21 października Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej przyjęła nowy Statut PO RP. Ogłoszony został także program Platformy Obywatelskiej „Polska Samorządna” oparty na decentralizacji państwa, samorządzie obywatelskim i ochronie środowiska

  • 4 grudnia Członkowie Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich wybrali władze powiatowe i regionalne Platformy Obywatelskiej.

 • 2018
  • 16 lutego Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprezentowały porozumienie programowe „Bliżej Ludzi”, które określiło wspólne spojrzenie na rozwój wsi, miast i regionów. Program przedstawił konkretne pomysły na Polskę zdecentralizowaną, dobrze rządzoną i bliższą ludziom.

  • 7 marca Platforma Obywatelska i Nowoczesna podpisały porozumienie o wspólnym starcie do sejmików województw w wyborach samorządowych.

  • 14 kwietnia Sojusz Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej przyjął nazwę „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”.

  • 12 maja Po raz trzeci ulicami Warszawy przeszedł wielotysięczny tłum Marszu Wolności z flagami i przy dźwiękach muzyki rockowej. "Wszyscy razem, pięści w górę, obalimy dyktaturę!" - skandowali jego uczestnicy.

  • 21 października W jesiennych wyborach samorządowych Koalicja Obywatelska uzyskała 26,97% głosów, zdobywając 194 mandaty w sejmikach województw, w tym aż 150 mandatów przypadło kandydatom Platformy Obywatelskiej. 127 członków PO wygrało wybory na włodarzy: 23 na prezydentów miast, 69 na burmistrzów, a 35 na wójtów. Sześciu członków Platformy Obywatelskiej powołano na marszałków województw. Prezydentem Warszawy został Rafał Trzaskowski.

  • 6 grudnia Do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dołączają nowi posłowie z ugrupowań koalicyjnych. W wyniku rozszerzenia klub zmienia nazwę na „Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska”.

 • 2019
  • 1 lutego Na konferencji byli premierzy i ministrowie spraw zagranicznych (w tym liderzy Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i Ewa Kopacz oraz należący do PO Jerzy Buzek i Radosław Sikorski) powołali Koalicję Europejską, deklarując wolę skonstruowania „jednej, szerokiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej”.

  • 24 lutego Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Partia Zieloni podpisały deklarację o wspólnym starcie w wyborach do Europarlamentu 26 maja 2019, pieczętując tym samym powstanie Koalicji Europejskiej.

  • 18 maja Po raz czwarty odbył się w Warszawie wielki Marsz Polska w Europie, by wspólnie zademonstrować, że nie jest nam obojętne, w jakiej Europie żyjemy.

  • 26 maja W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Europejska zdobyła poparcie 5 249 935 wyborców i uzyskała wynik 38,47% głosów, obsadzając 22 mandaty eurodeputowanych. Kandydatom Platformy Obywatelskiej przypadło 14 z nich.

  • 8 czerwca Podczas wspólnego posiedzenia rad krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zadeklarowano chęć przystąpienia posłów Nowoczesnej do Klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska oraz wspólnego startu obu partii w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

  • 12 lipca Rozpoczęło się dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej, na którym przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaprezentował tzw. plan uzdrowienia Polski: obligatoryjne referenda, wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich, głosowanie przez internet, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, obniżkę PIT i ZUS, Europejską Ochronę Zdrowia (m.in. skrócenie terminów oczekiwania do lekarzy specjalistów do 21 dni i na szpitalnych oddziałach ratunkowych do 60 minut oraz przywrócenie finansowania zapłodnienia in vitro z budżetu państwa), 13. emeryturę na stałe oraz program Czyste Powietrze i Woda, w skład którego wchodzi wyeliminowanie węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań do 2030 roku, do 2035 – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 – w energetyce i tzw. Akt Odnowy Demokracji, czyli pakiet ustaw usuwający cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne.

  • 18 lipca Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaprosił do współtworzenia Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne samorządowców (których przedstawicielem w sztabie został prezydent Sopotu Jacek Karnowski) i organizacje pozarządowe, którym zaproponowano 20% miejsc na listach.

  • 12 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała koalicję na wybory parlamentarne jako Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

  • 4 września Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera zostaje wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska, która zostaje także liderką stołecznej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

  • 13 października W wyborach parlamentarnych Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni zdobył poparcie 5 060 355 wyborców i uzyskał wynik 27,4%, zdobywając 134 mandaty w Sejmie. W wyborach do Senatu w wyniku tzw. „paktu senackiego” opozycja demokratyczna uzyskała liczbę 51 mandatów pozwalającą na zbudowanie większości. Członkowie Platformy Obywatelskiej: Tomasz Grodzki i Małgorzata Kidawa-Błońska zostali odpowiednio: marszałkiem Senatu i wicemarszałekiem Sejmu.

  • 20 listopada Honorowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wybrany został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

  • 14 grudnia Delegaci Rady Krajowej w prawyborach wyłonili kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2020 roku spośród dwóch kandydatur: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Jacka Jaśkowiaka. Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła 345 głosów delegatów do 125 głosów oddanych na Jacka Jaśkowiaka, uzyskując nominację.

 • 2020
  • 25 stycznia Odbyły się bezpośrednie wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wybory w I turze z poparciem 78,49% wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Grzegorz Schetyna nie ubiegał się o reelekcję.

  • 29 stycznia Borys Budka objął funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów.

  • 8 lutego Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała nowy Zarząd Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczącymi zostali: Tomasz Siemoniak, Bartosz Arłukowicz, Ewa Kopacz i Rafał Trzaskowski, sekretarzem generalnym: Marcin Kierwiński, skarbnikiem: Łukasz Pawełek.

  • 15 maja Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej jednomyślnie zarekomendował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2021
  • 23 października Odbyły się wybory powszechne w strukturach Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk uzyskał wymaganą statutem większość głosów za i został wybrany przewodniczącym nowej kadencji. Podczas wyborów zostali również wyłonieni przewodniczący regionów.

  • 3 Lipca Donald Tusk podczas Rady Krajowej został wybrany na wiceprzewodniczącego partii. Po rezygnacji Borysa Budki zgodnie ze statutem zaczął pełnić obowiązki przewodniczącego PO.