Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Stanowisko ws. działania rosyjskich władz wobec Aleksieja Nawalnego

18 stycznia 2021

Poprzednia Następna
a a

Ostatnie działania rosyjskich władz wobec Aleksieja Nawalnego, w szczególności bezpodstawne zatrzymanie, są pogwałceniem podstawowych praw obywatelskich. Są też pogwałceniem praw tych Rosjan, którzy cenią zasady praworządności i wolność słowa.

Platforma Obywatelska żąda od polskiego rządu, by podjął stanowcze działania wobec decyzji Kremla. Polska powinna domagać się natychmiastowego zwolnienia Aleksieja Nawalnego, jak również pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców próby pozbawienia go życia. Brak jednoznacznego stanowiska stoi w sprzeczności nie tylko z elementarną przyzwoitością i drogimi nam, Polakom, wartościami, ale również z naszą racją stanu. Dziś Rosjanki i Rosjanie obserwują, kto staje po stronie ich wolności i prawa, a kto kunktatorsko udaje, że im pomaga.

Jednocześnie liczymy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie stosowne i skuteczne kroki, by jasne stanowisko, zgodne także z polską racją stanu, zajęła Unia Europejska. Domagamy się na tym polu aktywnych działań dyplomatycznych i wypracowania wspólnego stanowiska z naszymi partnerami.

Aleksiej Nawalny swoją postawą daje nadzieję mieszkańcom Rosji. Nadzieję, że i w ich kraju będą obowiązywały demokratyczne standardy oraz poszanowanie praw obywatelskich. Dążenia te jako Polska musimy wspierać.

Powrót do Aktualności