Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Tomasz Grodzki kandydatem opozycji na Marszałka Senatu

08 listopada 2019

Poprzednia Następna
a a

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął ważne uchwały dotyczące wyboru kandydatów na kluczowe funkcje w Sejmie i Senacie, a także ustalenia kalendarza wyłonienia kandydata na urząd Prezydenta RP.

Członkowie Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej jednogłośnie uchwalili, że rekomendację na stanowisko marszałka Senatu otrzyma senator prof. Tomasz Grodzki, a na wicemarszałka – senator Bogdan Borusewicz.

 

Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, zgodnie z ustaleniami gremium, zostanie zgłoszona jako kandydatka na wicemarszałka Sejmu.

Poseł Borys Budka uzyskał wskazanie Zarządu Krajowego na funkcję szefa Klubu Parlamentarnego.

Sporządzono także harmonogram wyboru kandydata na urząd Prezydenta RP.

Do 19 listopada chętni do startu muszą zgłosić swój akces wraz z podpisami 30 popierających go członków Rady Krajowej do specjalnie powołanej Krajowej Komisji Wyborczej, której przewodniczy poseł Rafał Grupiński. Zatwierdzenie listy kandydatów odbędzie się w terminie do 22 listopada. Głosowanie nad kandydaturami będzie miało miejsce w systemie dwóch tur podczas Krajowej Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej, którą zaplanowano na 14 grudnia.

Powrót do Aktualności