Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Wprowadźmy stan klęski żywiołowej!

26 marca 2020

Poprzednia Następna
a a

Wobec rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia Polaków, w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SAR.S COV-2, w obliczu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii, licznych obostrzeń wydanych w ostatnich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a także braku możliwości normalnego funkcjonowania najwyższych organów i instytucji państwowych, wnosimy o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w art. 232 Konstytucji RP.

W obecnej sytuacji, w czasie trwania stanu epidemii polski Parlament, Rada Gabinetowa, samorząd terytorialny, a także inne organy władzy publicznej zostały sparaliżowane i nie są w stanie funkcjonować w sposób efektywny oraz zgodny z prawem. W zakresie organizacji i trybu pracy Sejmu oraz posłów planowane są rozwiązania niezgodne z ustawą zasadniczą i pogłębiające chaos. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wyposaży w dodatkowe instrumenty prawne powyżej wymienione organy oraz umożliwi wykonywanie zadań publicznych w celu poprawy sytuacji w kraju.

W Polsce obowiązuje nieformalny stan klęski żywiołowej. Nie został on, wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jednak większość z ograniczeń wolności i praw człowieka oraz obywatela, wymienionych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, zaczyna obowiązywać nas wszystkich. W świetle opinii ekspertów z dziedziny chorób zakaźnych, a także biorąc pod uwagę światowe tendencje należy stwierdzić, że w najbliższych tygodniach Polskę czeka szczyt zachorowań.

Wobec powyższego, kierując się poczuciem odpowiedzialności w trosce o życie i zdrowie Polaków wzywamy Prezesa Rady Ministrów do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a tym samym poprawy bezpieczeństwa obywateli i unormowania działań organów władzy publicznej.


Przeczytaj: Wniosek KO o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
Przeczytaj: Projekt KO o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
Powrót do Aktualności