Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Dziękujemy za potwierdzenie wniosku

a a

Dziękujemy za potwierdzenie wniosku o przystąpienie do Platformy Obywatelskiej RP. Prosimy oczekiwać na kontakt od pracownika biura regionu w przeciągu kolejnych 7 dni. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem regionu.


W międzyczasie prosimy zapoznać się ze Statutem partii (tutaj), oraz pobrać i uzupełnić deklarację członkowską (tutaj).
Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską należy w oryginale dostarczyć do biura regionu lub przekazać przewodniczącemu koła, nie później niż w dniu posiedzenia Zebrania koła, podczas którego następuje wysłuchanie kandydata.


O przyjęciu w poczet członków Platformy, najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku, decyduje zarząd wybranego przez Ciebie koła PO.