Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Adrian
Witczak

Adrian Witczak

a a

Lider opozycji w regionie, Radny Rady Miejskiej, nauczyciel, wykładowca, przedsiębiorca, Prezes Instytutu Nauki i Nowoczesnej Edukacji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Magister inżynier nauk leśnych, absolwent Zarządzania i Finansów Publicznych. Ukończył studia Doctor of Business Administration i Master of Business Administration. Koordynator wielu projektów edukacyjnych i rozwojowych. Autor publikacji i artykułów naukowych. Nagrodzony najwyższym uniwersyteckim odznaczeniem za działalność naukową i organizacyjną medalem Alumno Laude Dignissimo. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

POwrót do Ludzie