Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Agnieszka
Hanajczyk

Agnieszka Hanajczyk

a a

Poseł Agnieszka Hanajczyk w ramach prac sejmowych jest członkiem: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Podkomisji stałej ds. rodziny i praw kobiet, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zasadach planowania i realizacji polityki społecznej (druk nr 669), Komisji Ustawodawczej. Posłanka przynależy również do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych: Polsko - Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej oraz Polsko - Włoskiej Grupy Parlamentarnej

Odważna, charyzmatyczna, przedsiębiorcza, jednocząca środowiska lokalne. Urodzona w Zgierzu, gdzie nadal mieszkają jej rodzice. Ma dwóch synów: Michała – studenta II roku stosunków międzynarodowych i Adama –  ucznia drugiej klasy liceum. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu polityki społecznej i organizacji pomocy społecznej. Posiada duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej. Wynika to z dorobku zawodowego kandydatki: pracownik socjalny, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, Zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego - druga kadencja, a od dwudziestu lat kurator społeczny Sądu Rejonowego w Zgierzu. Agnieszka Hanajczyk od zawsze pracowała z ludźmi i dla ludzi. To właśnie realizacja postulatów organizacji, stowarzyszeń, środowisk lokalnych decyduje o budowie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Pełni funkcje członka Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkini Zarządu Ligi Kobiet Polskich.  

Od 1992 roku koncentruje się na pracy na rzecz mieszkańców. Dało to doskonałą wiedzę na temat potrzeb ludzi, nauczyło rozpoznawania rzeczywistych problemów i ich rozwiązywania. Dzięki temu Agnieszka Hanajczyk stała się współautorem sukcesów ekonomicznych i inwestycyjnych gminy potwierdzonych wysokimi lokatami w rankingach na najlepszą i najlepiej zarządzaną gminę (Najlepsza Gmina Miejska w rankingu “Rzeczypospolitej”, Najtańszy Urząd w rankingu “Wspólnoty Samorządowej”, Gmina FAIR PLAY).

POwrót do Ludzie