Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Czesław
Mroczek

Czesław Mroczek

a a

Urodził się 20 lipca 1964 roku na wsi w rodzinie rolniczej, gdzie spędził dzieciństwo. Od 10 roku życia mieszka w Mińsku Mazowieckim.

„W okresie szkoły średniej w 1980 roku, gdy powstała Solidarność i rozpoczął się w Polsce cudowny czas wolności zaangażowałem się w działalność opozycyjną wobec komunistycznej władzy. Działałem w mińskich strukturach podziemnej Solidarności. W 1989 r. organizowałem na terenie powiatu w imieniu Komitetu Obywatelskiego Solidarność pierwsze wolne wybory do parlamentu” – pisze na swojej stronie internetowej.

W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w 1997 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1990 roku rozpoczął pracę zawodową na stanowisku kierownika Urzędu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. W 1998 r. został wybrany do Rady Powiatu Mińskiego i powołany na funkcję Starosty Mińskiego. W 2005 roku został posłem na Sejm RP. Poza pracą zawodową i życiem rodzinnym stara się zawsze znaleźć czas na czytanie książek i sport.
W latach 2011-2018 Wiceminister Obrony Narodowej. W Sejmie IX kadencji pracował w dwóch komisjach: Komisji Obrony Narodowej i Komisji Infrastruktury. Ponadto uczestniczył w pracach sekretariatów PO ds. administracji oraz rozwoju regionalnego.

W 2023 roku w wyborach wybrany na posła na Sejm X kadencji. 

POwrót do Ludzie