Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Danuta
Jazłowiecka

Danuta Jazłowiecka

a a

Ur. w 1957r., poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego.

Polityk i urzędnik samorządowy, poseł na Sejm V i VI kadencji.

Studia wyższe ukończyła w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Stypendystka programu na Uniwersytecie w Georgetown oraz na Uniwersytecie w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, a także programu Japan International Cooperation Agency w Tokio. Ukończyła również studium „Polityka Regionalna i Fundusze Strukturalne" na Luiss University w Rzymie, studium podyplomowe „Stosunki międzynarodowe" w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz szkolenie „Wzmacnianie wdrażania dorobku wspólnotowego na poziomie regionalnym" w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej w Kopenhadze.

Do roku 1991 prowadziła własną działalność gospodarczą.W latach 1992-1993 była założycielką i koordynatorką Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej. Od 1993 do 1995 sprawowała funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Polskiego Radia Opole. W 1999 była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a do 2003 dyrektorem Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego. Następnie pracowała na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola.

W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej została wybrana posłem V kadencji w okręgu opolskim i w tym samym roku zaczęła aktywnie działać w Radzie Europy jako wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski. W Sejmie działała w następujących komisjach: Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w Podkomisji Stałej do Spraw Polityki Regionalnej (przewodnicząca) oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim.

POwrót do Ludzie