Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Elżbieta
Gelert

Elżbieta Gelert

a a

Urodzona  22 kwietnia 1955 w Gdańsku.

WYKSZTAŁCENIE

W 1984 roku ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Swój pierwszy samorząd pielęgniarski - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych założyła w 1991 r. w Elblągu. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z zakresu zarządzania szpitalami i zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1997 r. ukończyła kurs "Menedżerowie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce", zorganizowany przez Fundację Project HOPE Polska w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, następnie przystąpiła do Platformy Obywatelskiej. Od 2002 do 2005 była radną rady miasta w Elblągu. W 2005 z ramienia PO została wybrana na senatora VI kadencji w okręgu elbląskim.

W wyborach samorządowych w 2006 uzyskała mandat radnej miasta, na skutek czego utraciła mandat senatora. W 2010 ponownie wybrana na radną Elbląga. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała mandat poselski jako kandydatka z listy PO.

Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej RP w Elblągu. 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Pracowała w szpitalach we Fromborku i Bartoszycach, w 1998 objęła stanowisko dyrektora generalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

POwrót do Ludzie