Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Ewa
Kołodziej

Ewa Kołodziej

a a

Działaczka społeczna i samorządowa. Radna Rady Miasta Katowice trzech kadencji, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice oraz przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice. Urodzona 2 września 1978 roku w Katowicach. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach, następnie studia wyższe z zakresu politologii na Uniwersytecie Śląskim. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną na Śląsku.

POwrót do Ludzie