Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Henryka
Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska

a a

Urodzona 27.03.1953 r. w Olsztynie.

Sygnatariuszka Gdańskich Porozumień Sierpniowych 1980 r. W stanie wojennym wspomagała podziemną Solidarność. Po nakazie opuszczenia Gdańska zamieszkała na wsi pod Olsztynem a później w Szczecinie.

W 1987 roku wstąpiła w związek małżeński z Krzysztofem Strycharskim, z którym przysposobili i wychowali 12 dzieci - najpierw jako rodzina zastępcza, a od 1994 roku jako Rodzinny Dom Dziecka.

W 2000 r. została Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska.

W 2005 r. odznaczona nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za krzewienie służby publicznej.

W 2006 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W 2009 roku wybrana Kobietą 20-lecia przez Kongres Kobiet Polskich. W  2010 roku uhonorowana nagrodą księdza Tischnera w Krakowie.

W 2011 roku odznaczona Orderem Ecce Homo (Oto Człowiek) w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Kardynałem Józefem Glempem i profesorem Henrykiem Skarżyńskim.

Kobieta Roku i Człowiek Roku 2010.

Gdańszczanin Roku 2010.

W 2012 roku odznaczona, na wniosek dzieci, Orderem Uśmiechu przez międzynarodową kapitułę.

Obecnie działa nadal na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz dzieci. Henryka Krzywonos - Strycharska jest Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka a także członkiem Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

POwrót do Ludzie