Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Izabela
Katarzyna
Mrzygłocka

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

a a

Z urodzenia wałbrzyszanka. Bycie z ludźmi oznacza dla niej: POZNAĆ, ZROZUMIEĆ i POMÓC. Pomagała młodemu pokoleniu, służbie zdrowia i bezrobotnym jako społecznik, samorządowiec i wicedyrektor urzędu pracy. Dziś czyni to jako posłanka.

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W latach 1984-1988 - inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk", 1989-1991 - agent Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". W okresie od 1992-1993 - starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, a od 1993 - zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (obecnie na urlopie).

Od roku 1998 zaczęła mocniej angażować się w działalność polityczną, pracując jako radna miejska w Wałbrzychu. Była też zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej oraz zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W latach 1994 – 2004 była członkinią Unii Wolności. W Platformie Obywatelskiej działa od roku 2004, a w ławach sejmowych zasiada od 2005 roku.

Jest mężatką, ma dwójkę dzieci - córkę Jagodę oraz syna Macieja.

POwrót do Ludzie