Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Jan
Harhaj

Jan Harhaj

a a

Wieloletni prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Lidzbarku Warmińskim, obecnie jej prezes honorowy. Aktywny społecznik. Na stanowisko starosty lidzbarskiego wybrany jednogłośnie. Jego priorytetem jest budowa Term Warmińskich oraz poprawa stanu dróg.

POwrót do Ludzie