Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Jarosław
Wałęsa

Jarosław Wałęsa

a a

Urodzony w 1976 roku w Gdańsku, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu pomorskiego.

Od wczesnych lat szkolnych zaangażowany w organizacjach młodzieżowych i sportowych. Szkołę średnią (Glastonbury High School) ukończył w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Massachusetts. W 2001 roku uzyskał dyplom Bachelor of Arts w dziedzinie politologii. W tym samym roku rozpoczął pracę jako analityk struktur medialnych w firmie komputerowej zajmującej się oprogramowaniem MediaMap. Po roku przeniósł się do stanu Indiana, gdzie zaczął pracować przy nawiązywaniu kontaktów instytucjonalnych (głównie ze szkołami wyższymi, oprawą merytoryczną spotkań i posiedzeń oraz krótkimi analizami prasy) w Instytucie Hudsona. W grudniu 2002 roku powrócił do Polski i rozpoczął pracę w gdańskim biurze Lecha Wałęsy.

Poseł na Sejm RP (2005-2009). W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji do spraw Unii Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi został posłem. Był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu.

Członek:

 

Komisja Rybołówstwa
Komisja Petycji
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

 

Zastępstwo:

 

Komisja Handlu Międzynarodowego
Delegacja do spraw stosunków z Japonią

POwrót do Ludzie