Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Joanna
Kluzik-Rostkowska

Joanna Kluzik-Rostkowska

a a

Urodzona 14 grudnia 1963 roku w Katowicach. Ukończyła studia dziennikarskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działała w NZS-ie, a w latach 80. Współpracowała z czasopismami drugiego obiegu. Od roku 1989 pracowała w redakcji Tygodnika Solidarność, a w 1992 była kierownikiem działu reportażu miesięcznika Konfrontacje. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Ekspresie Wieczornym. Zajmowała się również m.in. dziennikarstwem śledczym, była też korespondentką zagraniczną. Od 1996 pracowała jako dziennikarz działu krajowego i politycznego tygodnika Wprost. Od 2000 kierowała działem gospodarczym tygodnika Nowe Państwo. W latach 2001–2004 była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej tygodnika Przyjaciółka.

W 2005 została mianowana na stanowisko pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. kobiet i rodziny. 17 listopada 2005 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przejmując m.in. część kompetencji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Funkcję tę pełniła do 13 lipca 2007. Przeszła wówczas do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W tym samym roku z powodzeniem ubiegała się o mandat poselski, wchodząc do Sejmu z okręgu łódzkiego – otrzymała 41171 głosów.

POwrót do Ludzie