Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Kamila
Gasiuk-Pihowicz

Kamila Gasiuk-Pihowicz

a a

Prawniczka i ekonomistka. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Pracowała w międzynarodowych kancelariach prawnych i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się kwestiami opieki zdrowotnej. Aktywnie działała w organizacjach społecznych, m.in. w zrzeszeniach studenckich oraz Fundacji Dialogu Między Narodami, gdzie koordynowała projekty na rzecz tolerancji i porozumienia międzykulturowego. Od 2015 r. posłanka na Sejm, zajmująca się przede wszystkim tematyką wymiaru sprawiedliwości oraz walką w obronie Konstytucji. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska.

W wyborach 2023 wybrana na posła na Sejm RP. 

POwrót do Ludzie