Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Krystyna
Szumilas

Krystyna Szumilas

a a

Urodziła się w 1956 r. w Knurowie, na Górnym Śląsku. Ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, specjalność matematyka nauczycielska, a także studia podyplomowe z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki.

W latach 1975-1991 pracowała w szkole podstawowej w Knurowie jako nauczyciel matematyki. W latach 1991-2001 pracowała w samorządzie (w Urzędzie Miasta w Knurowie i Starostwie Powiatu Gliwickiego). Uczestniczyła w procesie przejmowania szkół przez samorząd oraz zarządzała pracą szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Dążyła do stworzenia młodym ludziom jak najlepszych warunków kształcenia. Dbała, aby szkoły były przyjazne uczniom i wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe oraz kształciły w kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

W sejmie od roku 2001. Od listopada 2007 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako sekretarz stanu była odpowiedzialna za jakość w edukacji, w tym za podstawę programową, podręczniki, sposób organizacji pracy szkół, nadzór pedagogiczny i doskonalenie nauczycieli.

18 listopada 2011 prezydent Bronisław Komorowski powołał ją na urząd ministra edukacji narodowej w drugim rządzie premiera Donalda Tuska.

Jest matką trójki dzieci: Bartka, Marty i Wojtka. Ma dwie wnuczki Emilkę oraz Melankę.

Lubi pracować z ludźmi, służyć im pomocą w rozwiązywaniu problemów. Docenia też rodzinne miasto, ziemię gliwicką, Śląsk z jego gwarą i tradycjami. Nie lubi braku odpowiedzialności, agresji i zakłamania. Najlepiej odpoczywa pracując w ogrodzie.
 

POwrót do Ludzie