Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Krzysztof
Grabczuk

Krzysztof Grabczuk

a a

Urodził się 22 kwietnia 1962 r. Ukończył Technikum Mechaniczne w Chełmie, a w 1986 studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1991 uzyskał tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Jest doktorem socjologii. Tytuł zdobył na wydziale nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest wykładowcą m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu funduszy europejskich i samorządu terytorialnego.

W latach 2002–2006 prezydent Chełma, członek zarządu województwa lubelskiego (2006–2008), marszałek województwa (2008–2010) i wicemarszałek województwa (2010–2018)

POwrót do Ludzie