Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Krzysztof
Truskolaski

Krzysztof Truskolaski

a a

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczący Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP. Członek Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Kilkukrotnie uczestniczył w misjach obserwacyjnych wyborów w ramach OBWE
na forum ONZ. W Sejmie koncentruje się na sprawach regionu, dbając o kwestie związane z poprawą jakości dróg w województwie podlaskim oraz pilnując jak najlepszego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ukończył ekonomię oraz zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku. 

POwrót do Ludzie