Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Marek
Chmielewski

Marek Chmielewski

a a

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu-technolog żywności. Od 2007 roku pełnię funkcję wójta gminy Dzierżoniów. Jako aktywny samorządowiec reprezentuję naszych mieszkańców w wielu organizacjach, będąc często ich współzałożycielem. Ponieważ proces odnowy wsi jest mi od wielu lat bardzo bliski, dlatego miałem przyjemność rozpoczynać działalność ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego zarządu tego stowarzyszenia. Ze względu na nasze położenie, pracuję jako członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz biorę udział w pracach Euroregionalnego Komitetu Sterującego ws mikrograntów. Moją pasją jest także turystyka, której poświęcam również czas zawodowy jako członek zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Moim celem jako samorządowca jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich ale przede wszystkim praca na rzecz stabilnego organizacyjnie i ekonomicznie samorządu. „

POwrót do Ludzie