Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Marek
Krząkała

Marek Krząkała

a a

Urodzony 22 października 1967 r. w Rybniku. Ukończył germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego.

Od 2002 należy do Platformy Obywatelskiej. W latach 2006–2007 był radnym rybnickiej rady miejskiej, od 25 listopada 2006 do 25 kwietnia 2007 zajmował funkcję jej przewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych 2007, zdobywając 15 469 głosów, uzyskał mandat poselski w okręgu wyborczym Rybnik. Wszedł w skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej orazSpraw Zagranicznych. Objął funkcję wiceprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, został członkiem Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Żonaty.

 

POwrót do Ludzie