Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Marek
Rząsa

Marek Rząsa

a a

Urodził się w 1957 roku.

Jest magistrem wychowania fizycznego z ponad 30-letnim stażem pracy, a od 2004 roku posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W latach 1979 -1999 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole Podstawowej w Siedliskach gm. Medyka oraz w Zespole Szkół we Fredropolu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania, jest ekspertem Ministra Edukacji Narodowej oraz instruktorem sportu - koszykówki i narciarstwa alpejskiego. Od 1999 roku zajmował stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. W październiku 2007 roku przeszedł na emeryturę. Od 1995 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Kolegium Nauczycielskiego.

W latach 2006-2010 był Przewodniczącym Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej RP w Przemyślu.

Od ponad 30 lat jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Choć nie angażuje się w czynną działalność organizacji, nadal czuje się harcerzem.
W październiku 2002 roku został Radnym IV Kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu. W listopadzie 2006 roku został ponownie obdarzony zaufaniem wyborców i otrzymał mandat radnego V kadencji; do maja 2009 roku był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Przemyśla.

W polskim parlamencie jest od 24 czerwca 2009 roku kiedy to złożył ślubowanie i został posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zajął miejsce Elżbiety Łukacijewskiej, która zdobyła mandat do Parlamentu Europejskiego. W 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Jest członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Sportu Akademickiego – utworzonego z jego inicjatywy.
Lubi sport, turystykę i muzykę. Interesuję się polityką i historią.

Jest żonaty, żona Krystyna. Ma troje dzieci.

POwrót do Ludzie