Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Marzena
Okła-Drewnowicz

Marzena Okła-Drewnowicz

a a

Ukończyła studia z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996) oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach (2002).

Początkowo pracowała w rejonowym urzędzie pracy, następnie w latach 1998–2007 była zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Pracowała także jako nauczyciel m.in. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz wykładowca w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych. Kierowała miejskimi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zakładała też lokalne organizacje. W 2006 z ramienia Platformy Obywatelskiej została wybrana do sejmiku świętokrzyskiego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski z listy PO. Kandydując w okręgu kieleckim, otrzymała 7151 głosów. W Sejmie zasiadała w Komisji Polityki Społecznej.

W czerwcu 2009 po rozwiązaniu świętokrzyskich struktur Platformy Obywatelskiej, kierowanych od września 2008 przez senatora Michała Okłę, została komisarzem tego regionu. Funkcję tę pełniła do maja 2010, kiedy to została wybrana na przewodniczącą regionu świętokrzyskiego PO. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję, dostała 34 745 głosów.

W 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 13 019 głosów. W Sejmie VIII kadencji została zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz członkinią Komisji Polityki Senioralnej. W gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej objęła stanowisko wiceszefa gabinetu do spraw polityki senioralnej.

W maju 2017 zrezygnowała z funkcji przewodniczącej regionu świętokrzyskiego PO. Została wówczas liderką programu polityki senioralnej „Polska Seniora”. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej i otrzymując 15 532 głosy. W grudniu 2021 została wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. W 2023 roku wybrana na kolejną kadencję w Sejmie RP. 

POwrót do Ludzie