Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Michał
Krawczyk

Michał Krawczyk

a a

Urodzony w 1978 roku. Od ponad 8 lat jest radnym Rady Miasta Lublin. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Jest pomysłodawcą Programu Zdrowego Żywienia Dzieci „Jedz z Głową” oraz największej imprezy Lublina „Carnaval Sztukmistrzów”. Czuje się współtwórcą sukcesu Lublina ostatnich lat. Jako samorządowiec skutecznie zajmuje się sprawami, które sprawiają, że mieszkańcom żyje się lepiej.

POwrót do Ludzie