Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Mieczysław
Struk

Mieczysław Struk

a a

Ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Polski samorządowiec. Od 2010 marszałek województwa pomorskiego. W 2021 został przewodniczącym PO w województwie pomorskim. 

POwrót do Ludzie