Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Monika
Wielichowska

Monika Wielichowska

a a

Posłanka na Sejm RP VI kadencji. Urodzona w 1973 roku w Nowej Rudzie, mgr ekonomii, ukończyła Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Public Relations.

Pracowała w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, była inspektorem ds. polityki informacyjnej. Była też redaktorem naczelnym biuletynu samorządowego „Info Nowa Ruda”, współpracownikiem Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorem Gminnego Centrum Informacji w Nowej Rudzie.

W Platformie Obywatelskiej od 2002 roku. W Sejmie od 2007 roku, kandydowała z listy PO.

W Sejmie pracuje w następujących komisjach: Infrastruktury, Kultury i Środków Przekazu, Infrastruktury oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi.

Reprezentuje wałbrzyski okręg wyborczy.

POwrót do Ludzie