Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Patryk
Gabriel

Patryk Gabriel

a a

Samorządowiec, społecznik, urodzony 29 marca 1977 roku w Gdańsku.
Ukończył studia socjologiczne i doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim.
W samorządzie terytorialnym od 2006 roku jako radny Rady Powiatu Starogardzkiego. Od 2010 członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. Wcześniej pracował jako dziennikarz, menedżer ds. marketingu oraz kierownik ds. ekonomicznych.
Od 2018 roku wicestarosta starogardzki odpowiedzialny m.in. za inwestycje samorządowe, fundusze europejskie, nadzór nad spółkami, kwestie środowiska i rolnictwa, współpracę z młodzieżą, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

POwrót do Ludzie