Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Paweł
Bliźniuk

Paweł Bliźniuk

a a

Jestem łodzianinem, społecznikiem, samorządowcem. Trzykrotnie zostałem już obdarzony zaufaniem wyborców: w 2010 roku zostałem radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w 2014 ponownie radnym, a także wiceprzewodniczącym Rady, a w 2018 dzięki 48 077 głosom zostałem radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Obecnie pełnię też funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Łodzi i odpowiadam m.in. za politykę senioralną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną a także elektromobilność i cyberbezpieczeństwo. Od lata angażuję się społecznie w ważne dla mieszkańców projekty – byłem inicjatorem Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i programu Mia100 Kamienic, a w tym roku, ramach Komitetu „TAK dla In Vitro”, współorganizowałem zbiórkę 500 000 podpisów pod projektem ustawy przywracającej dofinansowanie do In Vitro.

POwrót do Ludzie