Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Rafał
Trzaskowski

Rafał Trzaskowski

a a

Doktor nauk politycznych i wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce europejskiej. W rządzie Ewy Kopacz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Rady Europejskiej, wypracowując stanowisko Polski na szczytach UE.

Pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji w rządzie Premiera Donalda Tuska. W latach 2009-2013 był posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się sprawami związanymi z implementacją traktatów UE, unijnym budżetem, Europejską Agendą Cyfrową oraz polityką energetyczną.

Od 2004 do 2009 był doradcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego oraz Delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. W latach 2000-2001 pracował jako doradca Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w gabinecie szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Doktoryzował się w 2004 na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W latach 1991-1996 równolegle studiował na Wydziale Dziennikarstwa, Nauk Politycznych oraz Filologii Angielskiej. W 2002 uzyskał stypendium Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu, a w 1996 – Uniwersytetu w Oxfordzie. Uczył się także w Stanach Zjednoczonych (Cranbrook-Kingswood High School) oraz w Australii (Marcellin College w Sydney). Jest absolwentem College d’Europe w Natolinie.

Zna język angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Jego pasją są jazz i książki. Jest mężem Małgorzaty oraz ojcem Oli i Stasia.

POwrót do Ludzie