Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Stanisław
Żmijan

Stanisław Żmijan

a a

Urodził się w 1956r. w Tarnogrodzie niedaleko Biłgoraja. Z południową Lubelszczyzną związana była cała jego młodość – tutaj dorastał, kształcił się oraz rozpoczynał swoją działalność społeczno-polityczną.

Wykształcenie

W 1975r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Następnie rozpoczął studia inżynierskie na Politechnice Lubelskiej, które ukończył w 1980r. rozpoczynając pracę jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. Po czterech latach został przeniesiony na stanowisko zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Później awansował na dyrektora RDP w Międzyrzecu Podlaskim. Dlatego jeżeli ktoś zapyta: „Konkretnie z której części Lubelszczyzny pochodzi Stanisław Żmijan?”, usłyszy: „Konkretnie z całej Lubelszczyzny!”

Działalność polityczna

Od 1990r. angażował się w działalność społeczną, pracując w samorządzie miejskim i wojewódzkim. Doświadczenie tam zdobyte wykorzystywał biorąc udział w 2001r. w powstaniu nowego ruchu społecznego, który z czasem przekształcił się w Platformę Obywatelską. Był jednym z twórców PO na Lubelszczyźnie i osobą odpowiedzialną za powstawanie struktur na terenie Ziemi Bialskiej. W tym samym roku został też wybrany posłem na Sejm RP.
W Sejmie angażował się głównie w pracę Komisji Infrastruktury, której był m.in. przewodniczącym. Zajmuje się tematyką transportu drogowego i kolejowego. Jest ekspertem w wielu pismach branżowych, często prowadzi seminaria i udziela prelekcji. Jest autorem m.in. tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, kluczowych z punktu widzenia rozbudowy infrastruktury w Polsce. W ocenie wielu ekspertów bez nich niemożliwe byłoby skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na budowę dróg i powstanie portów lotniczych. W związku z rolniczym charakterem Lubelszczyzny, a szczególnie Ziemi Bialskiej, Żmijan pracuje również w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dwukrotnie był p.o. przewodniczącego Regionu Lubelskiego PO RP, prowadząc lokalne struktury w okresie niezwykle trudnych wyborów: parlamentarnych w 2005r. i samorządowych w 2011r. Ostatecznie Nadzwyczajny Zjazd wybrał go przewodniczącym Regionu 15 stycznia 2011r.

Rodzina i zainteresowania

Ma dwóch synów. Jego żona Zofia jest lekarzem w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim. W wolnych chwilach zajmuje się wnukami. Jego pasją jest również ogrodnictwo. Urlop spędza zawsze aktywnie w polskich górach – na pieszych wycieczkach lub jeżdżąc na nartach.

POwrót do Ludzie