Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Tomasz
Głogowski

Tomasz Głogowski

a a

Urodzony 30 grudnia 1974 roku w Tarnowskich Górach.

Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych - specjalność literaturoznawstwo.

Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

W latach 2002–2005 był radnym rady miejskiej w Tarnowskich Górach.

W 2005 r. z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

W 2015 r. został ponownie wybrany do Sejmu. W Sejmie VIII kadencji został zastępcą przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz członkiem komisji do spraw Unii Europejskiej, pracował też w komisji finansów publicznych (2017 r.) oraz komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu (2015 r.).

POwrót do Ludzie