Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Tomasz
Kostuś

Tomasz Kostuś

a a

Urodziłem się 7 marca 1974 r. w Kluczborku. Edukację rozpocząłem w szkole podstawowej w Wołczynie, a następne naukę kontynuowałem w liceum ogólnokształcącym w Kluczborku. Od 1993 roku mieszkam i pracuję w Opolu.

Wykształcenie

W czerwcu 1998 r. uzyskałem tytuł magistra na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym (kierunek Politologia) Uniwersytetu Opolskiego. Jestem również absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w której ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania administracją rządową i samorządową. Zrealizowałem  również swoje chłopięce marzenia kończąc w lipcu 2003 r. podyplomowe studium obronności państwa w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Kariera zawodowa

Od 1998 r. byłem dyrektorem biura poselskiego. Współtworzyłem Stowarzyszenie Młodych Demokratów regionu opolskiego. Pracowałem również jako specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Politechnice Opolskiej. W latach 2005-2006 byłem zastępcą dyrektora ds. marketingu spółki GP Grupa Polska Oddział w Katowicach.

12 listopada 2006 r., dzięki Państwa głosom, zostałem radnym Województwa Opolskiego, w którym pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego.Od lutego 2008 r. do listopada 2010 r. pełniłem funkcję Członka Zarządu Województwa Opolskiego. W kręgu mojej odpowiedzialności jako Członka Zarządu znalazły się między innymi: koordynacja wykorzystania funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, program Odnowy Wsi, gospodarka wodna i melioracje, współpraca z producentami rolnymi, korzystanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wspieranie rejestracji i sprzedaży produktów tradycyjnych czy wreszcie rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. W kadencji 2010-2014 pełniłem funkcję wicemarszałka Województwa Opolskiego.

W wyborach parlamentarnych 2015 skutecznie ubiegałem się o mandat posła na Sejm RP.

POwrót do Ludzie