Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Bogdan
Borusewicz

a a

Urodził się 11 stycznia 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim, dokąd rodzice przybyli z Wilna. Od 1958 r. mieszkał w Sopocie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie.

Działał w opozycji demokratycznej. W maju 1968 r., jako licealista został aresztowany za druk i kolportaż ulotek popierających protesty studentów.

W 1975 r. ukończył historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 70-tych był współorganizatorem opozycji demokratycznej w Lublinie i na Wybrzeżu. W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia i został członkiem Komitetu Obrony Robotników. Współorganizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Był także jednym z redaktorów pism "Robotnik" i "Robotnik Wybrzeża".

Jako jeden z organizatorów strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. współtworzył postulaty strajkowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował drugim strajkiem w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 r. Przez ponad 4 lata ukrywał się i działał w podziemnych strukturach Solidarności. W latach 1984-1986 był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, następnie - Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność". Aresztowany i więziony. Brał udział w strajkach w maju i sierpniu 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. Od 1989 r. był członkiem Prezydium, a w latach 1990-1991 - wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W latach 1993 - 2001 był posłem na Sejm, pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych, zajmując się m.in. reformą policji. W 2001 r. podjął pracę w samorządzie jako wicemarszałek i członek zarządu województwa pomorskiego, a także Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Jest miłośnikiem gór i wędrówek z namiotem i plecakiem.

14 grudnia 2013 roku wybrany na Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

POwrót do Ludzie