Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Donald
Tusk

Donald Tusk

a a

Urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej uczelni uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, co było reakcją na zamordowanie w Krakowie przez Służbę Bezpieczeństwa Stanisława Pyjasa. Współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, organizując grupy samokształceniowe i kolportaż wychodzącej poza cenzurą prasy i literatury. Był również współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku, szefem „Solidarności” w Wydawnictwie Morskim oraz dziennikarzem wydawanego przez związek tygodnika „Samorządność". Przez 7 lat utrzymywał się z pracy fizycznej w spółdzielni „Świetlik".

Był współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W kwietniu 1994 roku został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności, powstałej po połączeniu się KLD z Unią Demokratyczną. W wyborach w roku 1997 otrzymał mandat senatora z ramienia UW. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Był również wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji w latach 2001-2005. Poseł na Sejm I, IV, V, VI, VII kadencji. Od października 2007 roku do września 2014 roku Premier rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od kwietnia 2003 do listopada 2014 roku przewodniczący partii Platforma Obywatelska. Od 8 listopada 2014 Honorowy Przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP

Żonaty. Ma dwoje dzieci: córkę Katarzynę i syna Michała.

POwrót do Ludzie