Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Grzegorz
Schetyna

Grzegorz Schetyna

a a

Grzegorz Schetyna urodził się 18 lutego 1963r. w Opolu, na Górnym Śląsku.

Z wykształcenia jest historykiem, ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ma żonę Kalinę i córkę Natalię.

W młodości był aktywnym opozycjonistą, jednym z szefów NZS-u, jest współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. W latach 2007 – 2009 był wicepremierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Donalda Tuska. Potem, w latach 2010 – 2011 sprawował urząd Marszałka Sejmu RP, zaś w latach 2014 – 2015 był Ministrem Spraw Zagranicznych.

Obecnie jest posłem na Sejm RP, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej - największej opozycyjnej partii w Polsce.

Już podczas studiów prawniczych i historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, Grzegorz Schetyna zaangażował się w działalność opozycyjną, działając w Solidarności Walczącej i stając na czele Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu  Wrocławskiego. W 1988r. został wybrany przewodniczącym Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego NZS, był także jednym z założycieli Niezależnej Oficyny Wydawniczej – Universitas. Po wydarzeniach w Nowej Hucie,
w maju 1988 r. był współorganizatorem strajku studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Gdy rok później -  w maju 1989 r. - Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów odmówiono zgody na rejestrację, Schetyna był jednym z organizatorów generalnego strajku studenckiego, który objął uczelnie w całej Polsce.

W roku 1990 Grzegorz Schetyna został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a następnie wicewojewodą dolnośląskim. Od 1994 do 1997 był też prezesem koszykarskiego klubu Śląsk Wrocław. Zakładał  niezależne radio ESKA. W 1991 został szefem KLD we Wrocławiu i sekretarzem generalnym tego ugrupowania. 3 lata później dołączył do Unii Wolności, po czym w 1997r. został po raz pierwszy wybrany posłem na Sejm RP. Od tej pory nieprzerwanie zasiada w polskim parlamencie, jako poseł III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji.

W 2001r. Grzegorz Schetyna był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Od tamtej pory Schetyna dwukrotnie – w 2006 i w 2010 był wybierany na szefa PO na Dolnym Śląsku, w latach 2006-2010 na Sekretarza Generalnego, a w 2010 na wiceprzewodniczącego partii. W latach 2009 – 2010 był też szefem Klubu Parlamentarnego PO.

W latach 2007 – 2009 – jako wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych, Schetyna był jednym z autorów największego we współczesnej historii Polski programu przebudowy i modernizacji sieci dróg lokalnych (tzw. „schetynówek”). Do jego istotnych dokonań z tego okresu zalicza się reformę administracji publicznej (decentralizacja i przekazanie znacznej części kompetencji  urzędów centralnych władzom lokalnym) i służb mundurowych, nadzór przygotowań infrastrukturalnych do turnieju piłkarskiego Euro 2012, a także wejście Polski do strefy Schengen.

Od lipca 2010 do listopada 2011 roku Grzegorz Schetyna piastował urząd Marszałka Sejmu RP. W tym czasie także - do 6 sierpnia 2010r.- pełnił obowiązki Prezydenta Polski. Jako Marszałek zainicjował reformę Kancelarii Sejmu, w ramach której uruchomiono bezpośrednie transmisje wszystkich obrad Sejmu. Pomysłowi temu przyświecała idea całkowitej przejrzystości wszystkich prac legislacyjnych prowadzonych w polskim parlamencie.

Od 2011 do 2014 roku  Schetyna był Przewdniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a we wrześniu 2014 został powołany na stanowisko Ministra Spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz. W listopadzie 2015, po wyborach parlamentarnych, zakończył pełnienie tej funkcji i ponownie został przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

W styczniu 2016r. Grzegorz Schetyna został wybrany Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, otrzymując 91% głosów. Wkrótce po wyborze na przewodniczącego Partii, Grzegorz Schetyna został także szefem powołanego przez Platformę Obywatelską Gabinetu Cieni.

Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Schetyna zainicjował negocjacje najważniejszych sił opozycyjnych w Polsce, efektem czego było powstanie Koalicji Obywatelskiej, w skład której weszły, oprócz PO, także .Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Koalicja Obywatelska osiągnęła dobry wynik w wyborach do sejmików wojewódzkich, a wspierani przez Koalicję kandydaci na prezydentów i burmistrzów zdobyli w pierwszej turze stanowiska prezydentów Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Gdyni, Radomia i wielu innych miast Polski.

POwrót do Ludzie