Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Izabela
Leszczyna

Izabela Leszczyna

a a

Poseł na Sejm VI i VII kadencji, od kwietnia 2013 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Do jej obowiązków należy miedzy innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej. Obecnie w MF nadzoruje Departament Prawny, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Departament Rozwoju Rynku Finansowego oraz Biuro Edukacji Finansowej.

Do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego oraz Przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, a także rzecznikiem prasowym Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Izabela Leszczyna urodziła się w 1962 roku w Częstochowie. Tutaj ukończyła „Sienkiewicza”. A następnie zdobyła tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne studia podyplomowe, w tym filozofię i etykę, zarządzanie jakością w organizacjach oraz finanse publiczne na SGH.

Dzięki jej zabiegom w Częstochowie powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec (na terenach pohutniczych) oraz Katowicka SSE (na terenach gminy). Aktywnie zabiegała o środki na rozwój częstochowskich uczelni wyższych – Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza.

Jako wiceminister finansów odpowiadała za przyjęte przez Sejm ustawy prokonsumenckie m.in.: ustawę o rozpatrzeniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawę o nadzorze makroostrożnościowym oraz tzw. ustawę antylichwiarską.

POwrót do Ludzie