Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Jacek
Protas

Jacek Protas

a a

W latach 2006-2014 Marszałek, a następnie, do października 2015, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Zarządu Związku Województw RP od 2009 roku. Przedstawiciel polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2006-2014. Prezydent Euroregionu Bałtyk  w latach 2009-2011. Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej RP.

Urodził się w Lidzbarku Warmińskim 15 stycznia 1964 roku. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Z samorządem terytorialnym związany od początku jego funkcjonowania. Najpierw jako radny w Lidzbarku Warmińskim, później Przewodniczący Rady Miejskiej.  W 2000 roku wybrany Starostą Powiatu Lidzbarskiego. Sześć lat później objął stanowisko Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponownie wybrany na tę funkcję w 2010 roku. Od 2014 roku wicemarszałek województwa.

Od 2008 roku przewodniczył Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu wybrany Prezesem Zarządu Związku Województw RP.  Sprawuję funkcję już trzecią kadencję.

Rok później objął prezydencję w Euroregionie Bałtyk - forum współpracy międzynarodowej regionów nadbałtyckich. Ponownie nominowany na tę funkcję w roku 2010.

W drugiej połowie 2011 roku przewodniczył także Konwentowi Marszałków, którego obrady odbywały się na Warmii i Mazurach. Przedstawiciel polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, członek Komisji CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych) i Komisji NAT (Komisja Zasobów Naturalnych).

Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Ponownie wybrany Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP na Warmii i Mazurach w 2010 roku i 2014 roku.

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

POwrót do Ludzie