Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Jarosław
Duda

Jarosław Duda

a a

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest polskim politykiem, socjologiem i samorządowcem. Był posłem na Sejm IV i V kadencji oraz wiceministrem pracy.

Od 1993 r. pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W rządzie Jerzego Buzka był wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1999–2001). Od 2001 r. do 2004 r. kierował Miejskim Zarządem Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Jest współtwórcą ruchu Wiara i Światło na Lubelszczyźnie.
W latach 1998–2004 zasiadał w sejmiku dolnośląskim. W 2004 r. został posłem IV kadencji, zastępując Jacka Protasiewicza, wybranego do Parlamentu Europejskiego. W 2005 r. uzyskał mandat na Sejm V kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu wrocławskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. skutecznie kandydował do Senatu VII kadencji z wynikiem 238 028 głosów.

21 listopada 2007 r. objął urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

 

POwrót do Ludzie