Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Mariusz
Witczak

a a

Urodził się w 1971 r. w Koźminku w województwie wielkopolskim. W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 r. - ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu ze specjalnością - język angielski. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

Zawodowo związany jest z Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. W latach 1999 -2002 był przedstawicielem wojewody wielkopolskiego w jej konwencie, a przez jedną kadencję zasiadał w senacie tej uczelni.

Od 2000 r. do 2003 r. był wicedyrektorem Instytutu Zarządzanie w Instytucjach Samorządowych. W latach 1999 - 2005 zasiadał w zarządzie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a od 2003 r. do 2005 r. był wiceprezesem Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w Poznaniu. Przez wiele lat prowadził także działalność gospodarczą.

W latach 1998 - 2002 był radnym Rady Miasta Kalisza.

W Platformie Obywatelskiej RP pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Obecnie jest skarbnikiem partii.
Ma żonę i dwoje dzieci.

POwrót do Ludzie