Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Urszula
Augustyn

a a

Jest tarnowianką, mężatką, ma dwoje dzieci. Była posłanką V i VI kadencji Sejmu RP. W Sejmie VI kadencji pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – jest wiceprzewodniczącą tej Komisji.

Urszula Augustyn jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy.

Jest przewodniczącą Platformy Obywatelskiej RP w powiecie tarnowskim grodzkim i  wiceprzewodnicząca Zarządu PO RP Regionu Małopolskiego.

Jak podaje swojej stronie internetowej, aktywnie działa na rzecz rozwoju i promocji Małopolski, gromadzi wokół siebie szerokie środowiska aktywnych kobiet, nauczycieli, działaczy kultury.

POwrót do Ludzie