Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Wojciech
Saługa

Wojciech Saługa

a a

Urodził się 1969 r. w Jaworznie. Jest ojcem dwójki dzieci – Marysi i Antosia.

W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale ekonomiki i organizacji produkcji. Swoją karierę zawodową, od 1994 roku do 2002, związał z Bankiem Śląskim. Pracę w tej instytucji rozpoczynał od inspektora w oddziale w Jaworznie, a zakończył jako kierownik zespołu w Centrali w Katowicach. Już w szkole średniej i podczas studiów, angażował się w wiele przedsięwzięć społecznych, będąc jednocześnie animatorem wielu z nich. W działalność polityczną zaangażował się w 1994 roku. W wyborach w 1998 roku, zdobył mandat radnego z listy AWS, osiągając wysokie poparcie społeczne. Poparcie to zostało potwierdzone w następnych wyborach do Rady Miasta w 2002 roku, gdy ponownie uzyskał mandat radnego. Tym razem z listy wyborczej Jaworzno Moje Miasto.

Wybrany w pierwszych samorządowych wyborach bezpośrednich prezydent Jaworzna Paweł Silbert, powołał go 1 grudnia 2002 r. na swojego zastępcę, powierzając mu wydziały: obsługi inwestora, planowania i inwestycji, urbanistyki i architektury oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami. 12 września 2004 r. wygrał wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 31. Mandat senatora sprawował przez rok. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. znalazł się na liście kandydatów do Sejmu. Zdobył mandat Posła na Sejm V kadencji. W kolejnych wyborach w 2007 r. ponownie uzyskał wysokie poparcie i został wybrany do pracy w polskim parlamencie. 

W wyborach parlamentarnych w 2023 przedłużył mandat posła na Sejm RP. 

POwrót do Ludzie