Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Bogdan
Zdrojewski

Bogdan Zdrojewski

a a

Bogdan Zdrojewski urodził się w 1957 r. w Kłodzku. Ukończył filozofię oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1983-1989, jako pracownik naukowy, związany był z Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej, a także Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1989 - pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach studenckich działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, któremu przewodniczył w okresie 1982-1984. Był ponadto członkiem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, honorowym przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego na Dolnym Śląsku i przewodniczącym Krajowej Konferencji Komitetu Obywatelskiego. Współredaktor i drukarz pism podziemnych.

Radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II i III kadencji. Był pierwszym prezydentem Wrocławia, wybranym w wolnych wyborach samorządowych i jednocześnie najmłodszym w Polsce prezydentem miasta. Urząd ten piastował przez 11 lat (od 4 czerwca 1990r. do 31 sierpnia 2001r.). Senator RP (1997-2000) - wybrany jako niezależny kandydat, funkcję tę pełnił społecznie. Był posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2005-2007 - przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W latach 2006-2007 - przewodniczący klubu PO w Sejmie V kadencji.

Przez siedem lat (2007-2014) - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od  1  lipca 2014r. do 02 lipca 2019 r. - poseł do Parlamentu Europejskiego.

Od 12 listopada 2019 r. Senator RP X Kadencji.


Program

Platforma Obywatelska wymaga poważnej reformy. Lifting nie wystarczy. Potrzebne są zmiany: w sposobie podejmowania kluczowych decyzji, podmiotowości, ofercie programowej, organizacji życia partii, jakości komunikowania się ze społeczeństwem, także w samym przywództwie.

PO powinna przejść organizacyjną rekonstrukcję. Zarząd powinien być mniejszy, ale  bardziej operatywny i regularnie spotykający się. Konieczne jest odbudowanie kanałów wewnętrznej komunikacji. Najważniejszym szczeblem organizacyjnym powinien być szczebel powiatowy, wzmocniony zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

Platforma Obywatelska musi  przedstawić wizję Państwa i jego przyszłości, wiedzieć jak rozwiąże najważniejsze problemy obywateli dot. służby zdrowia, edukacji, prowadzenia działalności gospodarczej czy też coraz bardziej naglących wyzwań ochrony środowiska. 

Platforma potrzebuje zmiany ewolucyjnej, ale prowadzącej do zmian rewolucyjnych.

POwrót do Wybory przewodniczącego