Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Borys
Budka

a a

Borys Budka urodził się 11 marca 1978 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 2007 r. Równolegle podjął pracę zawodową w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na początku jako asystent, obecnie jako adiunkt.

W latach 2005-2009 był uczestnikiem międzynarodowych seminariów z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Bordeaux. Jest wykładowcą wielu europejskich uczelni m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Belgii. W 2011 r. na podstawie dysertacji „Kwalifikacje zawodowe w stosunku pracy” uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz prawa cywilnego.

Równolegle z pracą zawodową oraz rozwojem naukowym, podejmował działalność społeczną i samorządową. Przez dziewięć lat był radnym rady miejskiej w Zabrzu, pełnił funkcje jej wiceprzewodniczącego, a potem przewodniczącego.

W 2011 r. został wybrany do Sejmu VII kadencji z okręgu gliwickiego. Kandydując z 11 miejsca otrzymał 10 260 głosów. Był wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Był reprezentantem sejmu w kilkudziesięciu postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W maju 2015 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości.

Z powodzeniem kandydował w wyborach do Sejmu VIII kadencji otrzymując 37 761 głosów. W Sejmie VIII kadencji został członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, a ponadto został zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Został również powołany przez Sejm w skład Krajowej Rady Sądownictwa. 26 lutego 2016 wybrany na wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując w okręgu katowickim 99 550 głosów. Był to drugi wynik spośród wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Polsce. 12 listopada 2019 został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Z żoną Katarzyną mają 7-lenią córkę Lenę. Jest pasjonatem biegów długodystansowych. Rekord życiowy w maratonie – 2 godziny 39 minut 3 sekundy – osiągnął w 2009 w pierwszej edycji Silesia Marathon.


Program

1. Ważny głos kół Platformy

Chcę, by nasze struktury szeroko zabierały głos w ważnych dla Platformy i dla Polski sprawach. Dyskusja wewnętrzna, ale także stanowiska kierowane na zewnątrz będą stałym elementem naszego uczestnictwa w debacie publicznej.

2. Wzmocnienie struktur – większa liczba biur, biura w każdym powiecie

Będziemy widoczni i aktywni we wszystkich powiatach. Lokalne biura Platformy będą miejscami spotkań i dyskusji. Będą otwarte dla mieszkańców i ich inicjatyw oraz dla wszystkich potrzebujących wsparcia w ważnych dla nich sprawach.

3. Referenda wewnętrzne w sprawach programowych

Platforma jest i będzie demokratyczna. W kluczowych kwestiach programowych będziemy organizować referenda, by konsultować proponowane zmiany i wspólnie podejmować decyzje.

4. Akademia Liderów

Największą siłą Platformy jest potencjał jej członków. Zorganizujemy cykliczne szkolenia dla ludzi Platformy. Członkowie i sympatycy będą mogli uczestniczyć w konferencjach, które będą miejscem wymiany doświadczeń, pomysłów i rozwoju osobistego.

5. Aktywność w mediach społecznościowych

Platforma musi być tam, gdzie jej wyborcy. Ogromna część komunikacji, także na tematy polityczne, odbywa się właśnie w mediach społecznościowych. Żeby skutecznie prowadzić kampanię i wygrywać wybory wszyscy musimy być tam aktywni.

6. Granty dla kół PO i Młodych Demokratów

Wiem, jak ważne jest wsparcie aktywności w strukturach. Dlatego najciekawsze projekty działań społecznych i programowych będą wspierane z budżetu partii.

7. Stypendia dla aktywnych

Wykorzystamy energię i zaangażowanie naszych członków i sympatyków. System stypendialny i czytelna ścieżka kariery będą wpisane na stałe w program Platformy.

8. Centrum Nowych Idei

Nowoczesna partia musi posiadać zaplecze eksperckie. Centrum Nowych Idei zapewni wsparcie programowe, badania i analizy i wsparcie programowe. Platforma będzie profesjonalna i skuteczna w swoich działaniach.

9. Płatne staże w Biurze Krajowym i Klubie Parlamentarnym

Ułatwimy start zawodowy młodym ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą z działalnością polityczną i społeczną. Podczas płatnych praktyk będą mogli zdobywać doświadczenie oraz realizować swoje pomysły.

10. Aplikacja z dostępem do informacji dla członków i sympatyków

Nowe narzędzia, które dadzą dostęp wszystkim członkom i sympatykom Platformy Obywatelskiej do najważniejszych informacji, podejmowanych decyzji i planowanych wydarzeń.

POwrót do Wybory przewodniczącego