Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Tomasz
Siemoniak

a a

Tomasz Siemoniak urodził się 2 lipca 1967 roku w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendysta Uniwersytetu w Duisburgu. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Był radnym gminy Warszawa Centrum, wiceprezydentem m. st. Warszawy i wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. W latach 2007-2011 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie w latach 2011-2015 minister obrony narodowej, jednocześnie w latach 2014-2015 pełniący funkcję wicepremiera. Od 2001 członek Platformy Obywatelskiej, od 2013 członek Zarządu Krajowego PO, od 2016 wiceprzewodniczący PO. Od 2015 poseł na Sejm z okręgu wałbrzyskiego. 

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Program

Wszyscy chcemy silnej i zjednoczonej PO. Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za nasz wielki wspólny projekt. Platforma wymaga zmian organizacyjnych, personalnych (sekretarz generalny i skarbnik) oraz nowego stylu zarządzania. 

Silna PO to nasza obecność w powiatach. Dlatego zobowiązuje się uruchomienia programu „biuro w każdym powiecie”, w realizacje którego zaangażujemy centralne środki. 

Zobowiązuje się także do włączenia  członków młodego pokolenia PO w główny nurt polityki. Ich spojrzenia na współczesne problemy świata musi stać się fundamentem naszego programu i stylu uprawiania polityki.

POwrót do Wybory przewodniczącego