Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Zdzisław
Gawlik

Zdzisław Gawlik

a a

Urodzony 12 września 1960 r. w Dębicy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie.

Doktor nauk prawnych (nadany w 1991 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). Od 14 czerwca 2006 r. doktor habilitowany nauk prawnych. Od 1 października 2006 r. profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Od 1 lutego 2007 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. W latach 1984 - 1991 Asystent w Zakładzie Prawa Sądowego Filii UMCS w Rzeszowie. Od 1991 główny specjalista w Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od 1 lutego 1999 do 30 czerwca 2007 Dyrektor Delegatury MSP w Rzeszowie.

Od 1993 r. (w różnych okresach) członek Rad Nadzorczych: PBO Zamość S.A., Polifarb Dębica S.A., MSC Zamość S.A., HTS Kraków S.A. ZTK Teofilów S.A., Instal Rzeszów S.A., VNFI Victoria S.A., CEFARM Rzeszów S.A.).

Autor książek i ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa z dziedziny prywatyzacji. Książki: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa. Prywatyzacja spółek córek (wsp. B. Litak-Zarębska), Zielona Góra 1996; Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji, Przemyśl 2005. Od 21 listopada 2007 r. do 15 czerwca 2012 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 10 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Wiceprezes Zarządów spółek PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za obszar operacyjny. Od 1 lipca 2013 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zdzisław Gawlik jest żonaty, ma troje dzieci.

POwrót do Ludzie